William Henry Welch Kimdir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bacillus Welchi

William Henry Welch 1850 – 1934

BASİLLUS WELCHİİ gazlı gangren enfeksiyonunda en önem­li bir yer işgal eden mikroorganizmadır. İlmi ismi Basillus aerogenes kapsülatus olan bu basil genellikle Bascillus Welchii olarak ta­nınmaktadır. Bu basili, Baltimore John Hopkins Hastanesi Patoloji profesörlüğünü ifa ettiği bir sırada Dr. Welch keşfetmiştir.

Dr. Weleh’in kalıtımsal bir hekimlik özelliği vardı. Çünkü 3-4 ne­sil evveline kadar babası ve dedeleri hekimdiler. 1850 yılında Nor-folk’ta dünyaya geldi. 1875 yılında tıp tahsilini bitirdikten sonra Avru­pa’ya gitti ve burada birkaç yıl daha tıp öğrenimi ile meşgul oldu. Av-rupa’daki çalışmasını özellikle o zaman henüz yeni yeni gelişmeye başlamış olan bakteriyoloji konusuna inhisar ettirdi. 1879 yılında New York’a döndükten sora Bellevue Tıp Koleji Patoloji Profesörlüğü’ne getirildi ve bu görevde 1884 yılına kadar kaldı. Bu tarihten sonra Bal-timorlu milyonerin arzusu ile tesis edilmiş olan John Hopkins Üniver­sitesi patoloji profesörlüğüne geçti.

Profesör VVelch gerek patoloji ve gerekse bakteriyoloji alanında pek çok çalışmış bir insandır. Çeşitli konularda 300’den fazla eseri vardır. Bundan başka koruyucu hekimlik konusunda da bir önder olan Welch 1916 yılında Johns Hopkins Üniveristesi Patoloji Kürsüsü’nden ayrıla­rak Baltimore Halk Sağlığı ve Hijyeni Okulu nun müdürlüğüne geçti. 76 yaşına gelmiş olan bu çalışkan bilgin tıp ilminin kendisine muhtaç olduğunu idrak etmiş bulunuyordu. Bu amaçla yine yeni kurulmuş olan bir tesisin Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Tarihi Profesörlüğü’nün ba­şına geçti. Bu arada Avrupa’ya bir seyahat yaptı, eski değerli kitaplar satın aldı. Kurmuş olduğu bu değerli kütüphaneye 1930 yılında bir ka­dirşinaslık eseri olarak W.H. Welch Tıp Kütüphanesi adı verildi.

Welch Amerikan tıbbının ilerlemesinde büyük bir gayret sarfetmiş bir bilgindir. 80. yaşgününde 1930 yılı 8. Nisanı’nda yapılan merasim­de bütün Amerikan halkı kendisine olan aşırı sevgisini göstermek fır­satını buldu. Profesör Welch kısa boylu mavi gözlü, sivri sakallı, bıyık­lı ve sevimli bir çehreye malikti. Bu mütevazi ve sempatik bilgine va­tandaşları “Popsy” lakabı ile hitap ederlerdi.

Profesör Welch 1934 yılında 84 yaşında öldü. Sağlığında büyük bir bilgin, kendini halkın hizmetine vermiş bir hekim, bir hoca ve arkadaş olarak herkesten sevgi ve saygı görmüştür.

William Henry Welch Kimdir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.