Havuzlarda Oluşan Büyük Tehlikeler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Journal Environmental Health Perspectives (EHP) isimli dergide yay?nlanan çal??mada, ara?t?rmac?lar, havuzlarda dezenfeksiyon için kullan?lan kimyasal ürünler ile bunlar?n yüzücüler üzerindeki etkilerini ara?t?rd?.

551547_detay

?çlerinde klor ve brom dezenfektanlar? kullan?lan havuz suyu numulerini inceleyen ara?t?rmac?lar, klorla dezenfekte edilen havuzda 40 dakika yüzen sa?l?kl? yeti?kinlerde "toksik etki" belirledi.

Yüzdükten sonra, suyun dezenfeksiyonunda kullan?lan klorun, solunan havada yo?unla?mas?yla bu yüzücülerde toksik belirleyicinin düzeyinde art?? görüldü. Bu belirleyicilerden birinin sa?l?kl? bireylerde kanser riski olu?turdu?u kaydedildi.

40 dakika yüzen yeti?kinler üzerinde yap?lan ara?t?rman?n sonucu hiç de iç aç?c? de?il!

Havuzlarda Oluşan Büyük Tehlikeler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.