Kimyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kimyon(Carum carvi)

Yöresel adlar?: Frenk kimyonu, karaman kimyonu, kara kimyon

Bitki özellikleri: Genelde, orta Anadoluda yeti?tirilen bir kültür bitkisidir. Ama burada sözü edilen, Avrupada yeti?tirilen kimyon türüdür. Baharatç?dan sat?n al?rken, Avrupa kimyonu istenmelidir.

Bile?im: Bitkinin en önemli etkin maddesi, yüzde 60 carvon içerikli uçucu ya?, ayr?ca sabit ya?, karbonhidrat, albümin, tanen, rezin.

Kullan?m alanlar? ve biçimleri: Yak?n akrabas? say?lan rezene gibi, kimyon da öncelikle mide ?i?kinli?i, kramp e?li?indeki hafif mide ve ba??rsak rahats?zl?klar?, sinirsel mide ve kalp rahats?zl?klar?na kar?? ba?ar?yla kullan?l?r. Bebeklerin sindirim güçlüklerinde de rahatl?kla kullan?labilir. Yat??t?r?c? ve dengeleyici özellikleri göz önüne al?narak, zay?f mideyi güçlendirmede an?msanmal?d?r. Ayn? zamanda, safrakesesi salg?lar?n?n dengelenmesinde de kullan?lmal?d?r. A?r?l? adet gören genç k?zlar?n da kimyonu denemeleri yararl? olabilir.

Kimyonun yemeklerde baharat olarak kullan?m? ülkemizde pek yayg?n de?ildir. Ama ona kar?? yap?lan bu büyük haks?zl??a art?k bir son verilmesi gerekir. Çünkü o, lezzet katt??? a??r yemeklerin sindiriminde önemli görevler üstlenebilir.

Kimyon çay?: 1 tatl? ka???? dolusu hafifçe ezilmi? kimyon tohumu, 1 bardak suyla ha?lan?r, 10-15 dakika demlendikten sonra süzülür. Ö?ünler aras?nda, günde 2-3 bardak taze demlenmi? çay, tatland?r?lmadan içilir. ?i?kinli?e kar??, yemekten sonra içilmelidir. ??tah açmak için, yemekten 1 saat önce içilmelidir. Bebekler için, 1 çay ka???? kimyon kullan?p, günde 1-2 kahve fincan? çay kullan?lmal?d?r. Drog kesinlikle kaynat?lmamal?d?r.

Çay demlemeye vakti olmayan ki?i, kimyon tohumlar?n? çi?neyerek de kullanabilir.

Yan etkiler: Kimyonun bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ama, uçucu ya? içeren tüm droglarda oldu?u gibi, yüksek dozajlarda kullan?lmamas? gerekir.

Kimyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.