Hasta Bakim Odalari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hasta Bakım Odaları

Ayırım (triyaj) Alanı: Ayırım alanı için tasanm düşünceleri, bunun hasta girişine görülebilir ve ulaşılabilir olmasını içerir. Sedye­ler ve tekerlekli sandalyeler kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Özellikle mekana ait bazı ayırmalar varsa, yeniden canlandırma donanımına acil ulaşım önemlidir. Haberleşme hatları ve hasta bakım alanına hız­lı ulaşım olmalıdır. En iyi triyaj alanı, bekleme odasını görebilen ve bekleme odasından hasta bakım alanına girişi kontrol edebilendir.

Hasta Kabul: Kabul alam, ayırım alanına bitişik olmalı ve ka­yıt işlemi esnasında hasta mahremiyetini sağlamalıdır. Bu, hasta

Hasta Bakım Odaları veya Yataklarının Türleri

Monitörlü odalar anstabil veya kardıyak hastalar için
Monitörsüz odalar stabil hastalar için
Çocuk hasla odaları
Psikiyatrik hasta odaları
Obstetrik/jinekolojik odalar
KBB odası
Göz odası
Ortopedi/alçı odası
Küçük cerrahi girişim odası
kayıtlarının arşivlenmesi için de kullanılabilen hasta aileleri bekle­me odasına yakın olarak yerleştirilmelidir.

Bekleme Odası : Bekleme odası, telefon, tuvalet ve çocuklar için ayrılmış oyun alanına sahip olmalıdır. Bu alan, acil bakım ala­nını görmemeli, ancak görüşme için kullanılabilen özel bir odaya yakın olmalıdır.

Hemşire Çalışma İstasyonu: Hemşire çalışma istasyonu, bö­lüme merkezi olarak yerleştirilmelidir. Bunun için acil bakım yatak­larının tümünün merkezi hemşire istasyonu etrafında “U” şeklinde yerleştirildiği, özel ayarlanmış bir tasarım kullanır. Bu durum, tüm hasta odalarını görebilmesine olanak verir. Hastaların izlenmesi için merkezi kardiyak monitör istasyonu kullanılır.

Hekim Çalışma Alanı : Merkezi olarak yerleştirilmelidir. Bu alan, hekimlerin özel görüşme yapabilmeleri fakat, aynı zamanda hastaların gözlenmesi için uygun olmalıdır. Bu arada öğretim gereç­leri, ders kitablan ve başvuru kaynakları bulunmalıdır. Radyo/am-bulalans haberleşme merkezine yakın olmalıdır. Her görev başında­ki hekime genellikle, yaklaşık 1/2 ile 1 metre uzunluğunda masa alanı ayrılmalıdır.

Yeniden Canlandırma Odaları: Ağır yeniden canlandır­ma veya ağır travma odaları için tasarım, kardiyak monitörleri ve oda içi yeniden canlandırma donanımını içermelidir. Bu oda­ya güç kaynağının çoğu, acil akımından sağlanmalıdır. Tavana yerleştirilmiş güç sütunlarının kullanımı, izleme hatları ve ay­gıtlarına ulaşımı basıtleştırir. Odada, tavana yerleştirilmiş ve/veya taşınır ilave lambalar olmalıdır. Bina içi tavana yerleş­tirilmiş röntgen donanımının sağlanması, radyografik filmlerin hızlı bir şekilde elde edilmesini kolaylaştırır. Bu türde bir oda için ayrılmış tüm alan, kapsamlı bir yeniden canlandırmaya ka­tılacak görevlilerin tümünü barındırabilmesi için, en azından 6×6 metre olmalıdır.

Acil Hasta Bakım Odaları: Yataklar odanın merkezine yerleştirilmelidir. Havalandırma kanalları ve ısıtma çıkışları yatağın ayaklarına yakın olmalıdır. Böylece hava, hastanın yüzüne çarpmaz. Eğer yatak çok yataklı açık bir koğuşta ise, yatağa ayrılmış alan sıklıkla 3×4 metre olmalıdır. Sonradan fazla telefon veya bilgisayar hatlarının ilave edilmesine olanak vermek için, orijinal planda duvarlarda fazladan kanallar tasarlanmalıdır. Bu önlem, gelecekte hasta izlemi veya kayıt tutulumu için yeni bilgisayar sistemlerinin kullanımına olanak sağlar.

Acil Olmayan Hasta Bakımı Odaları: Acil bakım odasın­dan daha az alan gereklidir. Eğer bir yatak kullanılacaksa, yatağın tüm etrafına ulaşım gerekmeyeceğinden, duvara yas­lanabilir. Bu odalar oksijen, aspiratör ve acil elektrik gücüne ulaşımı gerektirmez.

Psikiyatrik Hasta Odaları Birçok özgün tasarım düşünce­leri vardır. Bu odalar dışardan kilitlenebilmeli, fakat içerden bu ol­mamalıdır veya en azından, hastalar bu odalardan hastanenin baş­ka bir bölümüne dolaysız olarak geçememelidir. Kapılarda, kırılabilen cam veya duvarın içinden dışarı çıkıntı yapmış hiçbir cisim bu­lunmamalıdır. Duvarlarda ses geçirmezlik yararlı olabilir. İçerideki durum, kapıdaki bir gözlem deliği veya tavana yerleştirilmiş gizli TV kamerası ile izlenmelidir.

Alçı Odaları : Alçı lavabosu bulunmalı ve röntgene yakın olmalıdır. Eğer bu odalarda sedasyon ve cerrahi işlemler yapılacaksa, tam izleme ve yeniden canlandırma kapasiteleri olmalıdır. Ortopedik donanım ve alçı malzemeleri büyük bir arabada tutulmalıdır. Bu, diğer kısımlarda bulunan ve aynı zamanda ortopedik sorunları da olan hastaların tedavisini kolaylaştırır.

Çocuk Hasta Odaları.- Parlak renkli boyaların ve kartondan çocuk şekillerinin duvarlarda kullanımı, bu odaları çocuklar için daha çekici hale getirir. Ses yalıtımı düşünülmeli ve kilitlenmemiş, alçak dolaplar veya tıbbi malzemenin olduğu açık raflar bulun­mamalıdır. Hastaların anne-babaları için fazladan sandalyeler sağ­lanmalıdır.

Merkezi Kısımlar: Haberleşme kısmı merkezde ve müm­kün olduğunca hekim ve hemşire çalışma alanına yakın ol­malıdır. Hastalar tarafından da görülmelidir. Eczane veya ilaç hazırlama alanı da merkezde ve hemşire masasına yakın ol­malıdır. Bu alana ulaşım kısıtlanmalıdır. Görevliler için dinlen­me alanları ise, çevrede yerleştirilmeli ve hastaların görüşün­den uzak olmalıdır.
Sonuç olarak; yaralı ya da hastalanmış bireylerin zamanında ve doğru olarak değerlendirilmeleri, acil bakım hizmetlerinden istendik düzeyde yararlanabilmeleri iyi tasarlanmış acil bölümlerle olasıdır diyebiliriz.

Hasta Bakim Odalari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.