FORTUM 2 GR 1 FLAKON Yan Etkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Seyrek olarak aşağıdaki yan etkiler görülebilir: Lokal: i.v. uygulamayı takiben flebit veya tromboflebit; i.m. uygulamayı takiben ağrı ve/veya enflamasyon. Aşırı duyarlılık: Makülopapüler veya ürtikeryal döküntüler, ateş, kaşıntı ve çok nadir olarak anjiyoödem ve anafilaksi (bronkospazm ve/veya hipotansiyon dahil). Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi nadiren toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu bildirilmiştir. Gastrointestinal: Diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı, çok nadiren ağızda pamukçuk veya kolit. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, kolit Clostridium difficile’ye bağlı olabilir ve psödomembranöz kolit görülebilir. Genito-üriner: Kandidiyazis, vajinit. Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi ve kötü tad. Böbrek yetmezliği olan ve seftazidim dozu uygun olarak azaltılmamış hastalarda titreme, miyokloni, konvülziyonlar ve ensefalopati, koma gibi nörolojik sekel bildirilmiştir. Laboratuvar testlerinde değişme: Seftazidim tedavisi sırasında görülen geçici değişiklikler şunlardır. Eozinofili, pozitif Coombs testi, çok nadiren hemolitik anemi, trombositoz, bir veya birkaç hepatik enzimde, ALT (SGPT), AST (SGOT), LDH, GGT ve alkalin fosfatazda yükselmeler. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi kan üre, kan üre azotu ve/veya serum kreatininde nadiren geçici yükselmeler gözlenmiştir. Çok nadir olarak, lökopeni, nötropeni, agranülositoz, trombositopeni, lenfositoz bildirilmiştir. Hastaların % 5’inde pozitif Coombs testi gelişebilir ve bu kanın ‘cross-matching’ ini etkileyebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

FORTUM 2 GR 1 FLAKON Yan Etkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.