Başhekim Yardımcısı (Septik ve Doğum Servisi Sorumlusu) Görev Tanımı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

UNVANI                       : BAŞHEKİM YARDIMCISI
ARANILAN NİTELİKLER : Tıp Fakultesi mezunu olmak.
BAŞHEKİM YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 111’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu görevler;
1.     Baştabip yardımcısı her hususta baştabibe yardım eder ve ona karşı sorumludur.
2.     Baştabibin hizmetle ilgili konularda vereceği emirleri yerine getirir.
3.      Üniversitelerden ve SSK Hastanelerinden gelen hasta faturalarının incelenmesi,
4.     Yeşil Kart, Sos.Yardım. ve Senetli(Muhakemat) hastaların  denetim ve sorumluluğu. Bu kurumlarla ilgili tüm sorunlar.
5.     Ameliyathane ve Doğum Salonu denetim ve sorumluluğu.
6.     Septik Servisi ve Doğum Servisinin denetim ve sorumluluğu.
7.     Ameliyat listeleri, nöbet hizmetleri ve nöbet defteri denetim ve sorumluluğu.
8.     Genel Bütçe, Satın alma komisyon başkanlığı denetim ve sorumluluğu.
9.     Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.
10.  Kendine bağlı bölümlerde çıkan uygunsuzluklarda ve hasta şikayetlerinde gerekli Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak.
11.  Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim Temsilcisi ile birlikte  veya ayrı olarak nihai karar vermek.
12.  Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak.
13.  Bölüm hedeflerinin belirlenip izlenmesini ve kalite bölümüne  bildirilmesini sağlar.
14.  Kendi sorumluluğunda olan bölümlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanmasını destekler.
15.  Kalite Geliştirme Ekibi ve diğer komitelerin bölümüyle ilgili çalışmalarını koordine eder.

Başhekim Yardımcısı (Septik ve Doğum Servisi Sorumlusu) Görev Tanımı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.