DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İlaç Formülü

1 drajede 50 mg diklofenak potasyum; kırmızı demir oksid bulunur.

Endikasyonları

Aşağıdaki akut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur. – Travmaya bağlı ağrılı enflamatuar durumlar (örn. burkulma, incinme). – Ameliyat sonrası enflamasyon ve ağrı (örn. diş veya ortopedik cerrahi girişim sonrası). – Ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar (örn. adneksit, primer dismenore). – Vertebral kolonun ağrılı sendromları. – Non-artiküler romatizma. – Kulak-burun-boğaz enfeksiyonlarında (örn. faringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak). Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedavi edilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.

Kontrendikasyonları

Peptik ülseri olan ve Dicloflam®’ın aktif maddesine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmaz. Diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar için geçerli olduğu gibi, asetil salisilik asit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçların kullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Etkileşimler

Diklofenak ile birlikte verildiği takdirde lityum ve digoksinin plazma yoğunlukları artabilir; fakat buna bağlı aşırı doz belirtilerine klinikte bugüne kadar rastlanmamıştır. Birçok nonsteroidal antienflamatuar ilaç diüretiklerin etkisini inhibe edebilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte tedavi serumda potasyum düzeyini artırabilir. Bu nedenle serum potasyum düzeyi yakından izlenmelidir. Diğer nonsteroidal antieflamatuar ilaçların Dicloflam®’la birlikte verilmesi, yan etkilerin oluşumunu artırabilir. Klinik çalışmalar diklofenak’ın antikoagülanlar üzerine etkisi olmadığını göstermektedir.

Fakat; diklofenak ile antikoagülanların kombine kullanıldığı vakalarda tek tük olmak üzere hemoraji riskinin arttığına dair raporlar bulunmaktadır. Bir önlem olarak, diklofenak ile antikoagülan kombine tedavisi esnasında, antikoagülanlara istenen cevabın muhafaza edildiğini görmek üzere laboratuvar testleri yapılmalıdır. Diğer NSAI ilaçlar gibi, yüksek dozda (200 mg) trombosit agregasyonunu geçici olarak inhibe edebilir. Klinik araştırmalar diklofenakın oral antidiyabetiklerle kullanıldığını ve bunların klinik tesirlerini etkilemediğini göstermiştir.

Fakat, tek tük olmak üzere bazı vakalarda hipoglisemik veya hiperglisemik etkiler nedeniyle antidiyabetik dozajın değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Metotreksat ile tedaviden 24 saat önce veya sonra nonsteroid antienflamatuar ilaçlar alındığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü metotreksatın kandaki yoğunluğu ve toksisitesi artabilir. Nonsteroidal antienflamatuar ilaçların renal prostaglandinler üzerindeki etkileri ile kombine kullanımda siklosporin toksisitesi artabilir.

DICLOFLAM draje yan etkileri

DICLOFLAM dozu kullanımı

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.