DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE yan etkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Mide-bağırsak kanalı: Arasıra: Epigastrik ağrı, diğer mide-bağırsak bozuklukları (örneğin; bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz, iştahsızlık). Nadiren: Mide-bağırsak kanaması, hematemez, melena, kanama veya perforasyon, gelişen veya gelişmeyen peptik ülser, kanlı ishal.

Tek tük vakada: Nonspesifik hemorajik kolit ve ülseratif kolit veya Crohn hastalığı, proktokolit gibi alt gastrointestinal sistem hastalıkları, aftöz stomatit, glossit, özofagus lezyonları, konstipasyon. Merkezi sinir sistemi: Arasıra: Baş ağrısı, baş dönmesi veya vertigo. Nadiren: Sersemlik. Tek tük vakada: Parestezi, hafıza kaybı, disoriyentasyon, görme bozuklukları (bulanık görme, çift görme), işitme kaybı, kulak çınlaması, uykusuzluk, irritabilite, konvülsiyonlar, depresyon, anksiyete, kabus görme, tremor, psikotik reaksiyonlar ve tat alma duyusunda bozukluklar.

Deri: Arasıra: Döküntü veya deri erüpsiyonları. Nadiren: Ürtiker. Tek tük vakada: Büllöz erüpsiyonlar, egzema, mültiform eritem, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu, (akut toksik epidermoliz), eritrodermi (eksfolyatif dermatit), saç dökülmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, allerjik purpura da dahil olmak üzere purpura. Ürogenital sistem: Tek tük vakada: Akut böbrek yetersizliği, üriner anormallikler (örn. hematüri), interstisiyel nefrit, nefrotik sendrom, proteinüri, papiller nekroz. Karaciğer: Arasıra: Serum aminotransferaz enzimlerinde (SGPT) yükselme.

Nadiren: Sarılıkla birlikte veya tek başına hepatit dahil karaciğer fonksiyon bozuklukları. Tek tük vakada: Fulminant hepatit. Kan: Tek tük vakada: Trombositopeni, lökopeni, agranülositoz, hemolitik anemi, aplastik anemi. Diğer organ sistemleri: Nadiren: Ödem. Tek tük vakada: Empotans (Dicloflam® ile ilişkili olup olmadığı şüphelidir), palpitasyon, göğüs ağrısı, hipertansiyon.

Aşırı duyarlık: Nadiren: Astım, hipotansiyon da dahil olmak üzere anafilaktik/anaflaktoid sistemik reaksiyonlar. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. Mutajenisite, Karsinojenite çalışmaları: Diklofenak ile yapılan çalışmalarda mutajenik, karsinojenik etkilere rastlanmamıştır.

DICLOFLAM draje dozu kullanımı

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE yan etkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.