DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İlaç Formülü

1 drajede 50 mg diklofenak potasyum; kırmızı demir oksid bulunur.

Endikasyonları

Aşağıdaki akut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur. – Travmaya bağlı ağrılı enflamatuar durumlar (örn. burkulma, incinme). – Ameliyat sonrası enflamasyon ve ağrı (örn. diş veya ortopedik cerrahi girişim sonrası). – Ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar (örn. adneksit, primer dismenore). – Vertebral kolonun ağrılı sendromları. – Non-artiküler romatizma. – Kulak-burun-boğaz enfeksiyonlarında (örn. faringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak). Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedavi edilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.

Kontrendikasyonları

Peptik ülseri olan ve Dicloflam®’ın aktif maddesine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmaz. Diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar için geçerli olduğu gibi, asetil salisilik asit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçların kullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Mide-bağırsak hastalığı, geçirilmiş ülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliği hikayesi varsa ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. Gastrointestinal kanama veya ülserasyonlar/perforasyonlar, yaşlılarda daha ciddi sonuçlar doğurur. Bu advers etkiler tedavi sırasında herhangi bir zamanda, uyarıcı belirtilerle beraber veya olmaksızın ortaya çıkabilirler.

Ender olarak Dicloflam® tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyon geliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Prostaglandinlerin renal kan akımının sürdürülmesindeki önemi nedeniyle, kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan olgularda, yaşlılarda, diüretiklerle tedavi edilmekte olan hastalarda, herhangi bir nedenle sıvı açığı olan hastalarda (örn. büyük cerrahi ameliyatların, ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerinde) özel dikkat gereklidir. Bu nedenle Dicloflam® kullanılırken bir önlem olarak böbrek fonksiyonlarının takibi önerilmektedir. Tedavi kesildiğinde, tedavi öncesi durum sağlanır.

Özellikle zayıf bünyeli ve düşük kilolu yaşlılarda etkili en düşük dozun kullanılması önerilmektedir. Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi, Dicloflam® kullanımında, bir veya birden fazla karaciğer enzimi yükselebilir. Uzun süreli Dicloflam® tedavisinde bir önlem olarak karaciğer fonksiyonlarının takibi önerilmektedir. Anormal karaciğer fonksiyonları devam ettiğinde veya kötüye gittiğinde, karaciğer hastalığı geliştiğine işaret eden klinik bulgu ve belirtiler bulunduğunda veya eozinofili, döküntü v.b. durumlar ortaya çıktığında Dicloflam® tedavisine son verilmelidir. Prodromal belirtiler olmaksızın hepatit gelişebilir. Hepatik porfirisi olanlarda, Dicloflam® kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü Dicloflam® hepatik porfiri nöbeti gelişmesini provoke edebilir.

Belirtilen endikasyonlarda, birkaç günlük tedavi yeterlidir. Fakat tavsiye edilen kullanım dozunda daha uzun süre kullanıldığı takdirde, diğer non-steroid antienflamatuarlardaki gibi kan sayımı, kalp ve böbrek fonksiyon kontrolü gereklidir. Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi daha önce ilacı kullanmış olsun ya da olmasın anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonlar da dahil olmak üzere allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

GEBELİK ve EMZİRME Dicloflam® Draje, gebelik dönemlerinde sadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri gibi özellikle gebeliğin son 3 ayında uterin aktivitesinde supresyon ve/veya ductus arteriosusun prematüre kapanması olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır. Her 8 saatte bir alınan 50 mg’lık Dicloflam® dozlarını takiben aktif madde anne sütüne geçer; fakat bu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.

ARAÇ KULLANMA Baş dönmesi veya diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangi diğer bir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

DICLOFLAM draje yan etkileri

DICLOFLAM draje dozu kullanımı

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.