Aprol fort 550 mg

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Aprol Fort 550 mg 10 TabletAprol fort 550 mg

Aprol Fort yayg?n olarak kullan?lan bir a?r? kesicidir. Film tablet halinde sat?lan ilaç, 550 mg naproksen sodyum içerir.

10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sat?lan Aprol Fort a?r? ve iltihaba etkili (NSA?) ilaçlar grubundan a?r? kesici etkilere sahip bir

ilaçt?r.

Aprol Fort hangi ?ikayetlerde kullan?l?r?

El ve ayak eklemlerinde geli?en romatoid artrit, çocukluk ça??nda

ba?layan ve hastalar?n büyük k?sm?nda birkaç eklemde birden geli?en eklem iltihab?, özellikle omurgada geli?en romatoid artrit benzeri bir hastal?k olan ankilozan spondilit ve proteinin parçalanmas?ndaki bir soruna ba?l? olarak ba? dokusu ve eklem k?k?rda??nda gözlenen ?iddetli a?r? (akut gut) gibi romatizmal hastal?klar?n tedavisinde iltihap giderici ve a?r? kesici olarak kullan?l?r.

• Kad?nlarda adet sanc?lar?n? keser. Rahim içi araç uygulamas?na ba?l? olu?an a?r?y? kesmek için kullan?l?r.

• Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda a?r? kesici olarak kullan?l?r.

• Vücutta eklem sürtünmeleri ve bunlar?n a??nmalar?na engel olan kesenin iltihab?, bir kas? bir kemik veya di?er yap?ya ba?layan dokunun iltihab? eklemlerde bulunan bir zara ait iltihaplanma, bel a?r?lar? gibi kas-iskelet sistemi hastal?klar?nda a?r? kesici etki eder.

• Migren a?r?lar? ve akut migren krizi tedavisinde, s?z?, ?iddetli siyatik sinir a?r?s? ve kas a?r?s?nda kullan?l?r.

• A?r?l? di? problemleri, di? çekimi sonras? görülen a?r?larda a?r? kesici ve iltihap giderici olarak kullan?l?r.

Aprol Fort prospektüsünü inceleyerek detayl? bilgilere buradan ula?abilirsiniz.

 

Aprol fort 550 mg adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.