ACCUZİDE FORT 20 MG/25 MG 30 TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç Formülü

Film kaplı her tablette 20 mg kinaprile eşdeğer 21.7 mg kinapril hidroklorür ve 25 mg hidroklorotiyazid ve boyar madde olarak titanyum dioksit, demir oksit hidrat, demir (III) oksit içerir.

Endikasyonları

Kombinasyon preparatının kullanılmasının gerekli olduğu esansiyel hipertansiyonda endikedir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan monoterapinin yetersiz olduğu durumlarda kombinasyon tedavisi uygulanmalıdır. Sabit kombinasyonlar doz ayarlaması için uygun olmamakla birlikte, bileşiminde bulunan maddelerin idame dozları sabit kombinasyondakine eşit olduğu durumlarda kullanılabilirler.

Kontrendikasyonları

Accuzide aşağıda belirtilen durumlarda kullanılmamalıdır: -Kinapril hidroklorür, tiyazid ve olası çapraz reaksiyonlar nedeniyle sülfonamidlere karşı aşırı duyarlılık. -Anjiyonörotik ödem hikayesi olanlar (daha önceden uygulanan ADE-inhibitör tedavisi sırasında ortaya çıkan) -Ağır böbrek yetmezliği (serum kreatinini 1.8 mg/100ml’den yüksek ya da kreatinin klirensi 30 ml/dak.’dan az olanlar) -Diyaliz hastaları -Renal arter stenozu (bilateral veya tek böbrek varsa unilateral) -Böbrek naklinden sonra -Hemodinamik açıdan sorun yaratan aort veya mitral kapak stenozu ya da hipertrofik kardiyomiyopati -Dekompanse kalp yetmezliği -Primer hiperaldosteronizm -Ağır karaciğer yetmezliği (hepatik prekoma/koma) ya da primer karaciğer hastalığı -Klinik açıdan önemli elektrolit denge bozukluğu (hiperkalsemi, hiponatremi, hipokalemi) -Çocuklar (yeterli klinik deneyim olmadığından) -Hamilelik

ACCUZİDE FORT dozu kullanma

ACCUZİDE FORT yan etkileri

ACCUZİDE FORT 20 MG/25 MG 30 TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.