aprol 275 mg 20 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İlaç Etken Maddesi
Naproksen Sodyum

APROL 275 MG 20 TABLET, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Naproksen sodyum, 550 mg

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Nörolojide: Akut migren krizi tedavisi ve profilaksisi, baş ağrıları, nevralji, miyalji, lumbago, siyatalji. Jinekolojide: Primer dismenore, epizyotomi, rahim içi araç (RİA) yerleştirilmesine bağlı enflamasyon ve ağrılar, sezaryen, kürtaj ve post-partum ağrılarının azaltılması. Diş hekimliğinde: Diş ağrıları, diş çekimine bağlı ağrılar, ağız içi ameliyatlarına bağlı enflamasyonlar. Ürolojide: Ürolojik enflamasyon ağrıları Kulak-Burun-Boğazda: Orta ve dış kulak enflamasyonları ve bunlara bağlı tüm ağrılar. Ayrıca, enfeksiyöz tedaviye ek olarak antienflamatuar, analjezik ve antipiretik amaçla. Ortopedi ve Travmatolojide: İncinme ve burkulmaya bağlı tüm enflamasyon ve ağrıları, kas-iskelet sistemi travmaları. Fizik Tedavide: Romatoid artrit, osteoartrit, jüvenil, ankilozan spondilit, tendinit, bursit ve akut gut.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Naproksen sodyum’a duyarlı olan kişilerde, aspirin veya diğer nonsteroid antienflamatuar analjezik ilaçlarla astım, rinit ve nazal polip gelişen kişilerde. Tedavi süresince bu tür semptomlar görüldüğünde ilaç kesilmelidir

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Naproksen sodyum içeren nonsteroid antienflamatuar ilaç alan hastalarda az da olsa peptik ülser ve gastrointestinal kanamalar görülebilmektedir. Aktif peptik ülseri ve gastrointestinal kanaması olan hastaya verilirken yarar/zarar oranı gözönüne alınarak verilmelidir ve hasta yakından izlenmelidir.Kalp yetmezliği, kalp, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan durumlarda dikkat edilmeli, gerekirse doz ayarlanmalıdır. Fonksiyon testleri bozukluğunda ilaç hemen kesilmelidir.GEBELİKTE VE EMZİRENLERDE KULLANIMI: Hayvanlarda teratojenik etki saptanmamış olmakla birlikte, Aprol Fort gebe kadınlarda denenmemiş olduğundan gebelik esnasında verilmemelidir. Ayrıca, nonsteroid antienflamatuarlar fötüste duktus arteriozus’un kapanmasına, doğumun gecikmesine ve fötüste sarılık oluşmasına neden olabileceklerinden, gebelikte gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Aprol Fort, plazmadakinin % 1’i oranında süte geçebileceğinden ve yeni doğanlarda istenmeyen etkilere yol açabileceğinden emziren kadınlara verilmemelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede olmakla birlikte görülmektedir. Ender olarak granülositopeni, trombositopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi, allerjik deri döküntüleri de bildirilmiştir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Akut migren krizi: Başlangıçta 1.5 tablet Gerekirse yarım saat arayla iki defa daha yarımşar tablet (günde 1375 mg’ı geçmemelidir).Migren profilaksisi: Başlangıçta 1 tablet 12 saat arayla 1’er tablet.Tüm ağrılar, Primer dismenore, Akut tendinit ve bursit: Başlangıçta 1 tablet, 6-8 saat sonra yarım tablet. Akut gut nöbetlerinde: Başlangıçta 1.5 tablet, takiben 8 saat arayla yarımşar tablet (nöbetler geçene değin). Gut tedavisi: Başlangıçta 1.5 tablet, 8 saat sonra 1 tablet , 8 saat sonraki aralıklarda yarımşar tablet (2-3 gün). Yetişkinlerde: Romatoid artrit, Osteoartrit, Ankilozan spondilit: Başlangıçta 1 tablet 12 saat arayla 1’er tablet.5 yaşın üzerindeki çocuklarda: Sadece Jüvenil artrit: Günlük 10 mg/kg olarak 2 defada verilir. Uygun dozaj formlu tablet seçilmelidir.Genel olarak yetişkinlerde günlük doz 1375 mg’ı, çocuklarda ise 15 mg/kg’ı aşmamalıdır.

DOZ AŞIMI: İlacın yanlışlıkla veya başka amaçlarla yüksek dozda alınmasında hastaya gastrik levaj yapılır ve destek tedavisi uygulanır. Naproksen’in yüksek oranda proteinlere bağlanmasından dolayı hemodiyaliz uygulaması plazma konsantrasyonunda belirgin düşmeye yol açmaz.

PİYASADAKİ MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ

APROL 275 MG 10 TABLET
APROL 550 MG 20 TABLET
APROL 550 MG 10 TABLET

aprol 275 mg 20 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.