Kalemle Yazı Yazmak Beyni Geliştiriyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Teknolojik geli?me, bilgisayar sistemleri klavye kullan?m? ve cep telefonlar?ndan SMS’li yaz??man?n yayg?nla?mas?yla kullan?m? azalan kalemin, not tutman?n ötesinde bir i?levi oldu?unu biliyor muydunuz?

559376_detay

Not tutman?n da ötesinde bir i?levi var…

Son y?llardaki ara?t?rmalar, kalemle yazman?n beyinsel geli?im ve yarat?c?l??? geli?tirdi?ini ortaya koydu. ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nden Psikolog Virginia Berninger, 2’nci, 4’üncü ve 6’nc? s?n?fa giden ilkö?renim ö?rencileriyle yapt??? testlerde, kalem kullan?ld???nda ö?rencilerin, klavyeye göre daha h?zl? yazmalar?n?n yan? s?ra, kompozisyonlarda çok daha özgün dü?ünceler dile getirdiklerini tespit etti.

ANKA

Kalemle Yazı Yazmak Beyni Geliştiriyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.