Pratisyen Hekim Görev Talimatı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

          UNVANI: PRATİSYEN HEKİM
   ARANILAN NİTELİKLER: Tıp fakültesi mezunu olmak.
         PRATİSYEN HEKİMİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Tanım: Başhekim ve yardımcıları tarafından planlanan birimlerde verilen yetkiler doğrultusunda hasta muayene ve tedavisini yapar.
1.       Acil Serviste çalışan ve nöbet tutan pratisyen hekim;
1.1.Başvuran hastaların ilk müdahalesini yapar.
1.2.Tahlil ve tetkikleri ister.  
1.3.Gerek görürse ilgili branş uzmanına haber verir ve hastayı müşahede altına alır. Müşahede altına alınan hastaların periyodik takiplerini yapar ve yaptırır.
1.4.Uzman Hekim görüşü gerektirmeyen durumlarda hastanın gerekli müdahalesinin yapılmasını takiben tedavisini reçeteye düzenler.
1.5.Hastanın hastalığı hakkında gerekli açıklamalarda bulunur, kontrolü ya da istirahatını gerektiren durumlarda hastayı ilgili uzman hekime yönlendirir.
1.6.Hastane dışı sağlık kuruluşlarına hasta sevklerinin gerektiği tüm durumlarda uzman hekimin görüş ve onayını alarak en kısa zamanda hastanın sevkini sağlar.
2.      Poliklinik, yataklı servis ve acil serviste görevli pratisyen hekim;
2.1.Birimindeki meydana gelecek idari ve tıbbi acil iş ve hizmetler için hizmetli ya da hemşireler tarafından yapılacak davetlere gider. Kendi yetkisi içinde olan işleri yapar.
2.2.Yetkisi dışında kalanları da en yakın amirine, bulunamadığı hallerde nöbetçi uzmana vakit geçirmeden bildirir.
2.3.Çalıştığı birimde bulunan her türlü araç ve gereçlerin muhafazasını, temizlik ve düzenini, başka amaçlar için kullanılmamasını, kırılıp bozulmamasını sağlamak üzere devamlı olarak kontrol eder. Bunlardan yenilenmesi, onarılması gerekenlerle diğer bütün ihtiyaçları vaktinde sorumlu hemşirenin yardımıyla tespit ederek en yakın amirine bildirir.
2.4.İlgili branşlarda uzman hekimin olmadığı durumlarda başhekimin görevlendirmesi durumunda ilgili branş hastalarının muayenelerini yapar, gerektiğinde radyolojik ve diğer laboratuar tetkiklerini ister, tedavilerini düzenler.
2.5.Adli vakaların Acil Servise başvurması durumunda ilk muayene ve müdahaleyi yapan hekim geçici hekim kanaat raporu düzenleyerek hastane polisine teslim eder.
2.6.Yapılan tüm tahlil ve tetkiklerin kanıt niteliği taşıması nedeniyle kaybolmamasını ve dosyalanmasını sağlar.
2.7.Hastane dışında ölen hastalar Acil Servise veya Morga kabul edilmez. Ancak müdahale ve tedavi maksadıyla hastaneye getirilen veya polikliniğe alındığı sırada ölenler ya da üst makamın emri ile gönderilenlerle adli makamlarca lüzum gösterilen cenazeler kabul edilir. Bu gibi ölü giriş olayları için düzenlenecek tutanaklar ayrı bir dosyada toplanır ve istatistiklerin ayrı bir bölümünde gösterilir.
2.8.Acil Servise intikal eden şüpheli ölümlerde hastane polisine haber verilerek adli raporu tutulur ve adli hekim tarafından değerlendirilmesi için gerekli işlemler başlatılır.
2.9.Acil Servise başvurmuş ve tetkikleri, müdahalesi ya da tedavisi esnasında ölmüş hastaların ölüm raporu muayene ve tedaviyi üstlenen hekim tarafından doldurulur. Defin ruhsatı düzenlendikten sonra ölü, sahiplerine imza karşılığında teslim edilebilir. Ölülerin sahiplerine verilmesinde tıbbi ve adli sakıncalar varsa, bu gibi ölüler sahiplerine verilmez. Nöbetler esnasında serviste ölen hastanın nöbetçi hekim tarafından ölüm nedeni ile saatini hasta tabelasına yazarak imzalar. Ölünün bütün eşyası ve parası tabelasına kayıt edilir, tabip, hemşire ve nöbetçi memur tarafından imzalanır.
HAZIRLAYAN
DOKÜMANTASYON SORUMLUSU
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
BAŞTABİP
Word Formatında İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

Pratisyen Hekim Görev Talimatı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.