Anestezi Teknisyeni Nedir, Nasıl Olunur? Mesleğin gerektirdiği şartlar nelerdir? Sorumluluğu nediir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

ANESTEZİ  TEKNİSYENİ – REANİMASYON


TANIM


Her türlü ameliyatta hastanın uy­utulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.


GÖREVLER


-Anestezide kullanılacak araç-gereci haz­ırlar,
-Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar,
-Hastayı ameliyata hazırlar, has­tanın özelliğine göre uyutmadan önce cesaret iğnesi yapar,
-Anestezi uzmanı veya cerrahın kont­rolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur,
-Ameliyat sonrası hastanın ameliy­athaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Anes­tezi cihazı (larangoskop),
-Endotrakeal tüp (gazların olduğu tüp),
-Anestezi ilaçları,
-Alkollü pamuk,
-Damlalıklı kazı seti,
-Turnike (kola bağl­anan plastik).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Anestezi teknisyeni olmak istey­enlerin;
-Sürekli ayakta durması gere­ktiğinden, bedence sağlam,
-Kimyasal madde kokul­arına karşı allerjisi olmayan,
-Dikkatli, sabırlı, titiz, sorum­luluk sahibi,
-Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Anestezi teknisyenleri, ameliyat yap­ılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulu­nurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Anestezi Teknisyenleri olarak devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kuru­mlarında çalışırlar.


Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiy­aç duyulacaktır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğit­imi; Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslek Liselerinde Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Sağlık Bakan­lığına bağlı Sağlık meslek liselerine girebilmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. Eğitim kuru­muna kayıt diploma notu başarısı dikkate alınarak yapılmaktadır.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Sağlık meslek liselerinin “Anestezi Bölümü”nde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Meslek eğitiminde genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME


-Sağlık Meslek lisel­erinin “Anestezi” ve “Anestezi Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gere­ken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
-Sağlık meslek lisesi “Anestezi Teknisy­enliği” bölümünü bitirenler “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev alırlar.
-Üniversitelere bağlı sağlık hiz­metleri meslek yüksek okullarında 2 yıl süreyle verilen eğitim progra­mını tamamladıklarında “Anestezi Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar.


BENZER MESLEKLER: Hemşire, Ebe, Anestezi Teknikeri, Sağlık Memuru.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Mesleki eğitim süre­since kazanç söz konusu değildir.
Anestezi teknis­yeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Devlet Memurları Sınavını (DMS) kazananlar arasından seçme yapılarak atama­ları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasasın­daki özlük haklarına sahip olup diğer devlet memurlarından farklı olarak Sağlık Hizmetleri Tazminatı” adı altında maaşa ek olarak ücret alırlar.
“Anestezi Teknisyeni” ola­rak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışan­larda ise ücret daha fazla olabilmektedir.


DAHA AYRIN­TILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


-İlgili Eğitim Kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Mü­dürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Danışma Me­rkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

Anestezi Teknisyeni Nedir, Nasıl Olunur? Mesleğin gerektirdiği şartlar nelerdir? Sorumluluğu nediir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.