Alopesiler – Saçsız Bölgeler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Alopesiler
Alopesi veya Pelad terimi, saç ve k?l dökülmesi sonucu meydana gelen saçs?z bölgeleri tan?mlamak için kullan?l?r. Konjenital yani do?u?tan alopesiler ailevidir ve ender olarak görülür. Sonradan en çok. saçl? deride veya sakalda yuvarlak, s?n?rlar? belirli, nedbesiz, temiz ve kabuksuz alanlar meydana gelir. T?ptaki ad? Alopecia areata‘d?r. Hastal?k ani olarak ba?lar. Bir kaç günde 1-5 cm. çap?nda bir plak olu?ur. Kenarlar?nda k?sa, ince, renksiz, peladik saç ad? verilen k?r?k saçlar görülür (pelade vulgairej Bazen plaklar çok geni?leyerek ilerler ve bütün saç? döker.Sebebi özellikle psi?ik oldu?undan psiko-somatik hastal?klardan say?lmaktad?r. Tedavi olarak a??zdan sedatif ve sakinle?tirici ilaçlar ve vitaminler verilir. Lokal olarak da, alkol iode, alkol kamfre uygulan?r.

Sac dökülmesi bazan hiçbir neden olmadan da görülür. Genellikle aln?n yan kenarlar? ve tepe k?sm?nda saclarda seyrelme fle ba?lar. Sebore veya kepeklenme mevcuttur. Saçlar sürekli olarak dökülür fakat cok kere al?nda bir perçem uzun süre kal?r. Sebpreik alopesi erkeklerde 20 ya?lar?nda ba?lar ve 25 ya??nda tepe k?sm?n? tamamen dökerek dazlakl??? (Calvitie) meydana getirir. Ya?l?l?kta görülen senil alopeside deride atrofi vard?r. Sebep olarak sebore, kal?t?m ve endokrin faktörler gösterilmektedir.
Tedavide özellikle kükürtlü ve katranl? sabunlarla derinin ya??n? gidermek gerekir.

Alopesiler – Saçsız Bölgeler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.