UYUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE BİTKİSEL TEDAVİSİ

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

 

UYUZ HASTALI?I NED?R ?
Gözle görülmayecek kadar küçük bir canl?n?n deri alt?na yerle?erek neden oldu?u, ka??nt?l? ve enfeksiyonel hastal??a uyuz hastal??? denir.
UYUZ HASTALI?I BEL?RT?LER?;
*ilk belirti;özellikle geceleri artan ?iddetli ka??nt?d?r.
*bu belirtiden öncede ki?i çevresine uyuzunu bula?t?rmaktad?r.
*ba?larda, küçük k?rm?z? kabarc?klar ve sivilceler görülür.
*ilerlemi? vakalarda deri kabuklu ve pullu olabilir.
*ço?unlukla vücudun k?vr?m ve çatlaklar?nda ba?lar,özellikle parmaklar aras?nda, dirsek ve bileklerde, kalça ve kemer hizas?nda, kad?nlarda meme ba??nda, erkeklerde cinsel organda görülebilir.Bileziklerin, yüzüklerin alt?ndaki deride saklan?rlar.Göbek çevresi ve koltuk alt? sevdikleri yerlerdir.
AHMET MARANK?DEN UYUZ HASTALI?I B?TK?SEL TEDAV?S?;
* Taze kekik yapraklar?yla cilt ovulur.
* Taze nane yapraklaryla cildin tamam? ovulur.
* Beyaz çöpleme kaynat?larak elde edilen su ile ka??nan yerler y?kan?r.
* Kekik sirke ile kaynat?larak uyuzlu bölgeye 3 kez pansuman yap?l?r.
* Sabun otu kaynat?larak ka??nan bölgelere pansuman yap?l?r.
* Sar?msa??n içeri?indeki Allicin ( C6H10OS2 ) güçlü bir mikrop öldürücüdür. Sar?msak ezildikten sonra sirke ile kar??t?r?larak ya da sade olarak egzamal?, uyuzlu cilde sürülürse iyi gelir.
* Sö?üt yapra??n?n suyuyla ka??nan yerler y?kan?r.


UYUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE BİTKİSEL TEDAVİSİ adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.