Akciğer Solunum Tikanıklığı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Akciğerler hava almıyorsa, Akciğer Hastalıkları

Solunum Tıkanıklığı
Beyin soğanının solu­numu sağlayan sinir mer­kezlerinin tahribi ya da sı­kışması: Dolaysız, yani doğrudan zedelenme, kana­malar, İlaç zehirlenmeleri, uyku hapları, uyuşturucu­lar, vb…

Göğüs kafesinin hareket­siz kalması ya da tahribi: Çok sayıda kaburga kemi­ğinin kırılması, hava alıp vermede yerel ya da tam bir aksamaya sebep olabi­lir. Göğüs kafesinin de ezilmesi, elbette aynı etki­leri yaratır.

Kasın, toksik bir madde ya da bir kas hastalığı ile da­mara uğraması: Mizasteni, Güney Amerika Kızılderili-terinin okları ucunda kul­landıkları çok şiddetli za­hirin etkisine benzer belir­tileri olan bir hastalıktır.

Omuriliğin boyundaki uzantısında sinir yolu has­talığı: Bu da bir kırılma so­nucu bir bölgenin zarar görerek ensedeki omur kemiklerinin kaymasıyla ya da bir hastalığın sonu­cu olarak (çocuk felci gibi) ortaya çıkar.

Solunum yolları Akciğer Hastalığı Tedavisi ve Yapılması Gereken

Önce hastanın soluyup solumadığını kontrol edin Eğer hava alıp veremiyorsa, bir dakika bi­le kaybetmeden solumayı sağlamak ge­rekir. Bunun çeşitli yöntemleri vardır: Gö­ğüs kafesi sıkıştırılabilir (harici yöntem­ler). Ancak bunun etkisi sınırlıdır ve bil­meyenler için uygulaması güçtür. Doktor­lar genelde iç yöntemlere başvurup, su­ni havalandırma için solunum yollarına üfler (hayat busesi). En iyi ve etkili yön­temin bu olduğu kuşkusuzdur

Akciğer Solunum Tikanıklığı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.