Solunum Nedir Solunum Cesitleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Solunum Nedir, Solunum Çeşitleri

Solunum fizyolojik bir olay olup, bireyin yaşamı için şarttır. Solunum sistemi solunum yolları ve akciğer­den oluşur. Solunum yolları; burun boşluklan, farenks, larenks, trakea, bronşlar, bronşiyoller ve alveolleri içerir. Akciğer sağ ve sol olmak üzere göğüs boş­luğunda yer alır. İki akciğer arasındaki boşluğa mediasten denir. Mediasten boşluğunda kalp ve damar­lar vardır. Sağ akciğer altında karaciğer olduğu için, sol akciğere göre biraz daha büyük ve yukarıdadır. Sol akciğerde kalbin baskılaması nedeniyle küçüktür. Sağ akciğer üç, sol akciğer ise iki lob’dan oluşmuş­tur.

Solunumun temel fonksiyonu dokulara oksijeni sağ­lamak ve dokularda oluşan karbondioksidi atmaktır. İnspirasyon (soluk alma) ile göğüs kafesi ve akciğer­ler genişleyerek akciğerlere hava dolar. Ekspirasyon (soluk verme) ile göğüs kafesi ve akciğerler daralır, içerideki hava dışarıya verilir. Normal solunumda inspire ve ekspire edilen hava miktarı 500 mit. dir. buna solunum volümü denir. Solunum 4 evrede oluşur. Bunlar;

1. Ventilasyon
2. Difüzyon
3. Perfüzyon
4. Solunum düzenlenmesi

Ventilasyon süreci inspirasyon ve ekspirasyon olmak üzere iki aşamada oluşur. Difüzyon oksijenin alveol Hemşire hastanın solunumunu gözliyerek tanımla­malı ve rapor etmelidir. Bunun içinde hemşirenin solunum tipleri hakkında bilgisinin olması gerekir. Solunum hızını, nabız ve kan basıncı ile karşılaş­tırarak normal sınırlarda olup olmadığını belirtir. Normal ve kolay sessiz olarak soluk alıp vermeye “Eupne” denir.

Solunum Çeşitleri

APNE

Solunumun geçici ve kalıcı olarak bir süre durmasıdır.

Taşipne

Solunum normalden daha hızlı ve yüzeyeldir. So­lunum sayısı dakikada 24’ün üzerindedir. Daha çok korku durumlarında ortaya çıkar. Hemşire hastaya sürekli bilgi vererek ve iletişim kurarak hastanın anksiyetesini, korkusunu ve stresini gidermesi gerekir. Eğer neden yüksek ateşe bağlı ise ateşi düşürülür.

Bradipne

Solunum normalden daha yavaştır. Solunum de­rinliğinde bir değişiklik yoktur. Solunum sayısı daki­kada 10’un altına inmiştir. Daha çok bu tip solunum barbitürat ve trankilizan gibi ilaçların yan etkisi ola­rak ortaya çıkar.

Hiperne veya Hyperventilasyon

Solunum hızı ve derinliği artmıştır. Hemşire bu du­rumdaki hastanın dinlenmesini sağlamalıdır. Korku, anksiyete ve stresini iletişim kurarak gidermeye çalış­malıdır. Hastanın ateşi yüksekse düşürmeye çalışılır. Hastanın derin ve yavaş soluk alıp vermesini sağlıya-rak, solunum hızını düşürme konusunda hastayı des­teklemelidir.

Solunum Nedir Solunum Cesitleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.