Solunum Yetmezligi Solunum Volumu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Solunum Nedir

Vücut hücrelerine oksijenin iletilmesi, hücrelerin metabolizmaları sonucu oluşan karbondioksi­tin atmosfer havasına ve­rilmesi ile ilgili olaylara topluca solunum denir. Soluk alma ve verme işlemine solunum adı verilir. Oksijenin atmosfer havasından kana geçmesi ve karbondi­oksitin kandan atmosfer havasına geç­mesi olayıdır.

Solunum Alıştırmaları

Göğüs kafesi­nin genişleme ve daralmasına yardımcı olarak solunum eylemini istemli biçimde destekleyen ve solunum bozukluk ve yetersizliklerini gidermek için yapılan alıştırmalardır.

Solunum Volümü

Normal bir inspirasyonla akciğerlere sokulan hava volümüdür

Solunum Yetmezliği

Solunum durma­sı, kanın oksijen alıp taşıyamaması ve dolayısıyla dokulardaki yaşamın sona ermesidir. Solunumun 5 dakika durma­sı, merkezi sinir sisteminde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açar. Belirtiler; solu­num çok zorlu­dur veya dur­muştur. Solu­num sesi kay­bolur. Dudak­larda morarma, göz bebeklerinde genişleme ve nabızda hızlanma görülür, ilkyardım; solunumu güçleştiren kıyafetler çıkartılır veya gev­şetilir. Hastanın bilinci kapalı ise sırtüstü yatırılır. Yapay solunuma başlamadan önce hastanın ağız ve boğazının açık olduğundan emin olmak gerekir. Hastanın başı ekstansiyonda iken bir elin baş ve işaret parmaklan burun kanatlarından sıkıp delikleri kapatırken, aynı elin avuç içi alına bastırıp başın ekstansiyonuna yar­dım eder. Diğer el ağzı açar ve yardımcı­nın dudakları sızıntı olmayacak şekilde yaralının dudaklarına yapıştırılır. El boyun altından baş ekstansiyonunu destekler pozisyona getirilir. Hastanın ağzı açılmış ve çene aşağıya çekilmiştir. Derin bir nefesle hastanın ağzına hava üflenir. Büyüklerde dakikada 12, küçüklerde 20 solunum yaptırılması yeterli akciğer hava­lanması sağlanabilir. Solunum geri dönünceye kadar işlem devam eder.

Solunum Yoluyla Zehirlenmeler

Karbonmonoksit ve diğer zehirli gazla­rın solunmasıyla gerçekleşir.

Solunumsal Alkaloz

Hiperventilasyon nedeniyle organizmada fizyolojik bir süreç başlar. Hızlı solunum akciğer kesecikleri ve atardamarlarda parsiyel basıncı (FC02) düşürür. Buna bağlı olarak kanın ve beyin omurilik sıvısının pH’ı artar. Bu tablo solunumsal alkaloz olarak adlandırılır.

Solunum Yetmezligi Solunum Volumu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.