Solunum (Respirasyon) nedir, Solunum Hakkında Genel Bilgi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Solunum Nedir, Solunum Hakkında Genel Bilgiler (Respirasyon)

İnsanlarda Solunum, Canlılar­da Solunum, Solunum Yolları
Solunum sistemi, kana oks­ijeni veren, kandan karbondioksiti alan ve dolaşım sistemiyle ortaklaşa görev yapan bir sistemdir. Gaz değişim­ini solunum sistemi, gaz taşımayı da dolaşım sistemi üstlenmiştir.

Soluk alma (Insplrasyon), soluk verme(eksplrasyon) işlemine solunum denir. Solunum, solunum sistemi, iskelet, kasları ve sinir sistemi ile yapılır.
Solunum dakikada yeni doğanda 38-40, gençte 20-24 ve yetişkinde 16-20 defadır. Eforla veya patolojik durumlarda sayısı, kapasi­tesi ve solunum hacmi azalır ya da çoğalır.


Solunum Yetersizliği, Solunum güçlükle yapı­lıyor ya da dur­muş ise suni solunum ile gaz alışverişi devam ettirilebilir. Solunum refleksi tekrar uyandırılabilir.
Solunum sistemi, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden meydana gelir. Diyafragma, kaburgalar ve kaburgalar arası kaslar, gö­ğüs kasları, solunum sisteminin yardımcı organlarıdır.

İç Solunum ve Dış Solunum

Solunum ile alınan 02, canlılar için çok önemli bir gazdır. Oksijen hücrelerde meydana gelen oksidasyonun ve enerjinin temel un­surudur. Oksijensiz canlılık devam edemez.

Solunum, dış solunum (Eksternal respirasyon) ve iç so­lunum (internal respirasyon) olmak üzere iki ayrı ortamda devam eder.
Dış solunum, oksijenin alınıp, karbon­dioksitin verilmesidir. Dış solunum yapılırken vücut ısı ve sıvı kaybe­der. Dış solunum, akciğerdeki gaz alışverişidir.

İç solunum ise, eritrositler ile do­ku hücreleri arasında yapılır. Oksijen (02) hücrelere, hücrelerde oksidasyon sonucu meydana gelen karbondioksit (C02) eritrositlere bağlanır. Eritrositler, karbondioksiti akciğerdeki alveollere getirirler. Alveol boşluğuna geçen karbondioksit hava ile dış­arı atılır.

Solunum Fizyolojisi

Solunum sistemi merkezi sinir sistemindeki so­lunum merkezi (medulla oblangata) uyarıları ile çalışır. Akciğerde karbondioksit gazının belli yoğunluğa ulaşması, solunum merke­zini uyarır. Merkez ise diyafragma ve solunum kaslarına sinirsel uyarılar gönderir. Bu uyarı sonucu diyafragma ve solunum kasları kası­larak soluk alma (insplrasyon) işlemi yapılır, yani göğüs kafesi genişler.

Gevşeme sonucu soluk verme ( ekspirasyon) işle­mi yapılır, yani göğüs kafesi daralır. Otonom sinir sistemi ile solunum isteğimiz dışında devam eder.
Solunumla genel olara 500 cc hava alınır ve verilir. Aslında alveollerde sürekli olarak 2000 cc hava vardır. Buna artık hava denir. Derin nefes alıp verme ile bu miktar akciğe­rin kapasitesine bağlı olarak 3000-5000 cc’e çıkarılabilir.

Alveoller ortam havadaki gazı seçerek alma özelliğine sahiptir. Yani solunan hava da nor­mal karışımın dışında gaz-basıncı artarsa eritrositlere basıncı fazla gaz ulaşarak hemoglobinde birleşir. Gaz zehirlenmesinin meka­nizması da bu prensibe bağlı olarak gelişir.

Solunum (Respirasyon) nedir, Solunum Hakkında Genel Bilgi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.