Yilan İsirmasi ve Sokmasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Isırmalar ve Sokmalar

Isırma ve sokma sonucu hem ısıran ve sokan hayvanın sivri dişleriyle veya iğneleriyle insan vücudunda yara açılması ve dola­yısıyla mikrobik bulaşma oluşur hem de hayvandan boşaltılan ze­hir ile zehirlenmeler ve ölüme kadar varan sonuçlar ortaya çıkar.

Yılan Sokmaları

Dünyada 3000 den daha fazla çeşit yılan vardır ve bunların beş farklı türden gelen 375′ ide zehirlidir. Her yıl yaklaşık 300.000 ka­dar yılan ısırığı oluşur ve bunlardan 30.000-40.000 ölüm olur. Ze­hirli yılanlar tropikal ve ılıman bölgelerde yaygın olarak yaşarlar. Çeşitli tipteki yılanların toksinleri hem etki hem de şiddet bakımın­dan birbirinden farklıdır. Yılanlar cinslerine göre; kürarizan toksin, nörotoksin, şok yapıcı, hemoliz yapıcı, yaygın damariçi pıhtılaşma yapıcı ve sitoliz yapıcı toksinlere sahiptir. Yurdumuzda bulunan vi-perid ailesinden “engerek yılanı” da yaygın damariçi pıhtılaşma yapıcı özelliğe sahiptir.

Belirti ve Bulgular: Yılanın türüne, büyüklüğüne, hastanın ya­şına, ışınlan bölgenin yerine ve derinliğine, ısırık sayısına ve enjek-te edilen zehir miktanna bağlıdır. Hastanın zehire karşı reaksiyonu­nu kötüleştirebilen bir hassasiyeti olabilir. Aynı zamanda yılanın dişlerinden ikinci bir enfeksiyon oluşabilir. Lokal belirtiler: Işınlan yerde 1-36 saat içinde oluşan ödem, ağrı, peteşi, ekimoz, organda fonksiyon kaybı ve ısırıldıktan 16-36 saat sonra nekroz oluşumu görülür. Sistemik belirtiler: Bulantı kusma, terleme, senkop, parali-zi, hastanın ağzında metalik ya da kauçuk tadı, hipotansiyon taşi-kardi, aşırı tükürük salgılama, konuşma güçlüğü, görme bozuklu­ğu, kas seyirmeleri, parestezi, burun kanaması, idrar, dışkı ya da tükrükte kan, pitozis, myozis ve nöbetler görülebilir. Hemoraji, böb­rek yetmezliği ve hipovolomik şok yaşamı tehdit eden ciddi siste-mik reaksiyonlardır.

Tedavi ve Bakım: Yılanın ısırdığı yerde acil bakım uygulamala­rına hemen başlanır; Yaralı bölge sabitleştirilerek hareketi kısıtlanır. Işınlan yerin üzerinden lenf akımını engelleyecek fakat kan dolaşımı­nı engellemeyecek bir turnike uygulanır. Isırma zamanı bir saatten az ise, yaralı bölgenin 5-10 cm üstünden kesilir ve üstten sıkıştırılarak emilirse zehirin %25-30’u çıkartılabilir. Ancak uygulamayı yapan ki­şinin ağzında yara dişinde çürük bulunmamalıdır. Alkol, çay, kahve ve diğer uyarıcı ilaçlar verilmez, İlaçların emilimini bozacağından do­layı buz uygulanmaz. Hasta acil kliniğe geldiğinde; Yaşam bulgula-n, yaralı bölgenin altından nabız kontrolü, aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılır. Her 15-20 dakikada bir ödem için değerlendirilir, %09’luk NaCİ ile damar yolu açılır. Hayati tehlike söz konusu ise zehirin anti-dotu uygulanır. Antidota ait reaksiyonlar gözlenir (alerji testi yapılır). Yara temizlenir, steri gazlı bir bezle kapatılır. Hastanın aşı programı eksiksetetanoz profılaksisi yapılır. Antibiyotikler verilir. Steroidler ze­hirin yayılmasını arttırdığı için ilk içinder verilimez.

Yilan İsirmasi ve Sokmasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.