Yaslilarda Kuru ve Kasintili Deri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yaşlılarda Deri Hastalıkları

Sadece yaşlılarda görülen çok az hastalık vardır. Ek olarak, bazı hastalık­lar yaşlılarda daha sık görülebilir. Ayrıca, yaşlılarda bazı hastalıkların sey­ri ile görünümü farklı olabilir.

Kuru ve kaşıntılı deri

Deri yaşlandıkça daha kuru ve daha kaşıntılı olma eğilimindedir. Bu eği­lim aşağıdakilere bağlıdır:
nem oranının göreceli olarak düşmesi
sık yapılan sıcak banyolar ve sıkı kurutmalar
düşük çevre ısısı
Kaşıntı fiziksel olarak çok engelleyici olabilir. Bu durumda deride ku­ruma etkisi yapabilecek uyaranları azaltmak önemlidir. Yumuşatıcıları, topikal veya banyo ile temizlik maddeleri olarak bolca kullanılması çok önemlidir.
Kuru deriye bağlı kaşıntı çok sık görünse bile, bu yaş grubunda uyuz ve diğer yaygın kaşıntı nedenleri de dikkatli bir şekilde aranmalıdır.

Egzema

Egzema yaşlılarda değişik formlarda sık görülür. Çoğu zaman özellikle yaşlılarda çok hızlı yayılabilen ve fiziksel olarak engelleyici ola­bilen egzema için herhangi bir neden bulunamaz.
Atopik dermatit, yaşlılarda nadirdir ama diğer yaşlardaki gibi rahatsız edici olabilir.
Diskoid egzema, yapısal egzemanın yaşlılarda daha sık görülen bir for­mudur.
Egzema craquelee yaşlıların derisinde spesifik olan bir egzematöz has­talık olup, arka planında yaygın kseroz veya deri yüzeyinde kuruma var­dır.

Fotosensitif egzema, yaşlı erkeklerde daha sık görülür ve genellikle uzun sürer ve tedavisi zordur.
Az tutulumlu seboreik dermatitler yaşlılarda çok sık görülür ve hasta­lık bazen yayılıp generalize olabilir.

Tedavisi

Yaşlılarda egzemamn tedavisi diğer yaş gruplarıyla aynıdır. Burada yumu­şatıcılar çok daha önemlidir ve siklosporin, azatioprin ve kortikosteroidler gibi sistemik ilaçlar kullanmaya hazır olunmalıdır.

Deri tümörleri

Deri tümörleri yaşlıları hekime getiren yaygın bir sebeptir. Seboreik kera­toz 60 yaşın üzerindeki neredeyse herkeste bulunur ve benign olmalarına rağmen küçük semptomlara ve kozmetik rahatsızlıklara neden olabilir. Küretaj veya koter ile kolaylıkla alınabilirler ama çok sayıda oldukların­da büyük bir sorun oluşturabilirler. Solar keratozlar yaygın görülen başka bir problemdir. Galler Üniversite Hastanesi Dermatoloji bölümünde, yeni hastaların %4’ü sadece solar keratoz için başvurmuştur. Çok azı skuamöz hücreli deri kanserine dönüşür. Ancak, ciddi bir solar hasar oluştuğunun göstergesi olup daha önemli lezyonlar gelişebilir. 45 yaşın altında çok na­dir görülmesine rağmen 60 yaşın üzerinde çok yaygındır. Seboreik kera­toz gibi solar keratozlar da çok az semptom verir ve kozmetik sorunlara neden olabilir.

Bazal hücreli karsinom’lar en az solar keratozlar kadar yaygındır. Lokal invazyon ve doku yıkımı etkilerinden dolayı, önemli derecede morbiditeye neden olurlar. Skuamöz hücreli karsinomlar çok daha az görülür ama metastaz ve lokal doku yıkı­mı yapabilir. Malign melanom diğer yaş gruplara gö­re biraz daha sıktır ama lentigo maligna sadece yaşlı­larda sınırlıdır.

Yaşlılarda Deri Hastalıklarının Tedavisi

Kendi hataları olmasa da yaşlılar genellikle fiziksel, sosyal ve ekonomik seviyeleri düşüktür. Evi, hijyeni, giyimi ve ısınması yeterli olmayabilir ve bu durum yaşlı hastaların tedavisinde göz önüne tutulmalıdır. Genellikle tek başlarına yaşadıklarından, ellerinin yetişemedikleri yerlerde verilen ilaçları uygulayacak veya mobilite eksikliğinden dolayı bandajlarında yardımcı olacak kimseleri yoktur.
Özellikle karmaşık bir tedavi verildiğinde ve bir ilaçtan fazla tedavi uygulaması istenildiğinde, yaşlıların söylenenleri duymada, anlamada ve/veya hatırlamada zorluk çekebilecekleri unutulmamalıdır. Mümkün ise ilaçlar bir yakınına da anlatılmalı veya okunaklı yazılmalıdır.

Yaşlılara deri problemlerinde yardım etmeye çalışırken olası zorluklar dikkate alınmalıdır.

Yaslilarda Kuru ve Kasintili Deri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.