Yaslilarda Fizyolojik Degisiklikler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yaşlılarda Görülen Fizyolojik Değişiklikler

Kardiovasküler Sistem Değişiklikleri

Yaşlı bireyin kalbi etrafındaki yağ labakası artmış, valvüler esnekliğini kaybedip kalınlaşmıştır. Kalple büyüme meydana gelmiş, kan akımında durgunluk oluşmuştur.
Kalbin kardiyak atım hızı ve streslere yanıtı azalır. Damar duvarları kalınlaşır, esnekliği azalır. Karaciğer, böbrek, beyin vb. gibi organların perfüzyonu azalır.
Beyin damarlarındaki daralma ve tıkanma sonucunda yürümede güçlükler görülmekte, arterlerin esnekliği azalmakta, arteriollerde fonksiyon azalmaları oluşmaktadır

Solunum Sistemi Değişiklikleri

Solunum sisteminde, fonksiyonel rezidüel kapasite, rezidüel hacim ve ölü boşluk artar; zorlu ekspiratuvar hacim azalır. Siliaların sayısı ve etkinliğiyle kollajen liflerin esnekliği azalır. Göğüs kafesinin boyutları değişir.

Üriner Sistem Değişiklikleri

Çoğu yaşlılarda nefronların % 64’ü fonksiyonlarını kaybetmiş, metabolik artıkların atılması yavaşlamıştır.
Böbreklerde işlev yapan nefron sayısı, giomerüler filtrasyon hızı, renal kan akımı, kreatinin klirensi ve tubuler işlevler azalır.
Bu durum özellikle ilaç dozlarının ayarlanmasını etkilemektedir. Yaşlılara verilen ilaçların dozları iyi ayarlanmazsa, atılması gereken miktarın kandaki seviyesi intoksikasyonlara neden olabilmektedir. Yaşlılarda gece ve gündüz sık idrara gitme görülmektedir.

Sinir Sistemi Değişiklikleri

Yaşlı bireylerde, sinir sistemi de ilerleyen yaşla birlikle dejenerasyona ve atrofiye uğramaktadır. Sinirlerdeki iletim hızı % 10-15 oranında azalmıştır, refleksler yavaşlar. Beyin kan akımı düşer. Yeni öğrenilenlerde daha belirgin olmak üzere, bellek kaybı görülür. Koordinasyon kaybı ortaya çıkar. Algılamada azalma söz konusudur. Cevap zamanı da uzamıştır. Örneğin, kusma refleksi gençlere oranla daha zayıftır.

Gastrointestinal Sistemi Değişiklikleri

Yaşlanan bireyde öncelikle enzimlerin salgılanmasında azalma kaydedilmekte, besinlerin, minerallerin ve ilaçların emilimi azalmaktadır. Peristaltizim yavaşlamakta ve boşaltım problemi başlamakta, kabızlık kolaylıkla gelişmektedir. Karaciğerdeki metabolik olaylar azalmıştır. Bu nedenle de yaşlıların diyetinde değişiklikler gerekir. Kimi enzimlerin düzeyi düşer, ilaçlar yavaş metabolize edilir.

Endokrin Sistem Değişiklikleri

Yaşlı bireylerin endokrin salgılamalarında azalma olduğu saptanmıştır. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoza bağlı kişilik değişiklikleri oluşmakta, yine yaşlı erkeklerde prostat bezinde büyüme görülmektedir. Ayrıca glukoz toleransı da azalır.

Duyu Sistemindeki Değişiklikler

Yaşlılıkta öncelikle görme fonksiyonunun bozulduğu ve lensin opaklığını kaybettiği saptanmıştır. Pupilla reaksiyonu yavaşlamakta, işitme frekansının yükselmesi ve konuşmayı ayırt edebilme özelliğinin bozulmasıyla işitme kaybı ortaya çıkmaktadır.
Yaşlılarda özellikle işitme ve görme kusurları sık görülür. Bu da kazaların artışında önemli rol oynar. 65 yaş üzerinde kazalar ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer almaktadır.
Sosyal ilişkiler açısından da beş duyunun tam ve iyi çalışması gerekmektedir. Yanlış anlamalardan kaynaklanan huzursuzluk yaşlının sosyal yaşamını etkileyen en önemli etmendir.

Kas ve İskelet Sistemi Değişiklikleri

Yaşlanan bireyin kaslarında kuvvet azlığı, aktivite azalması ve atrofiler oluşarak kasların inceldiği saptanmıştır. Kas dokusundaki bozukluklar sonucu spinkter kusurları görülür. İdrar kaçırma en önemli sorundur. Sosyal izolasyon nedeni olabilmektedir. Kemikler kalsiyum eksikliği nedeni ile pembeliğini kaybetmektedir. Cilt altı yağ dokusunun azalmasıyla cildin kurumakta olduğu ve kırışıklıkların arttığı gözlenmektedir. Eklem yerlerinde kireçlenme ve romatizma meydana gelmektedir.

Yaslilarda Fizyolojik Degisiklikler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.