Gebelikte Deri Bozukluklari Kasintili Dokuntu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Gebelikteki deri bozuklukları

Son Trimesterde Görülen Kaşıntılı Döküntüler

Kaşıntılı eritematöz döküntülerin birkaç formu gebeliğin son trimesterinde meydana gelir. Önemli huzursuzluklar yapabilen bu hastalıkların se­bepleri bilinmemekle beraber, doğumdan önce veya en kötü ihtimalle do­ğumdan sonra kendiliğinden geçer. Bazı olgularda pre-eklamtik toksemi ile ilişkileri saptanmıştır.

Döküntü çoğunlukla karın veya gövdenin yan tarafında görülür. Nadiren üst ekstiremitelerde de döküntü olabilir. Lezyonlar esas olarak mikropapülerdir ama bazı hastalarda kırmızı ürtiker benzeri plaklar gelişebilir

Annüler ve tuhaf şekilli lezyonlar oluşabilir. Tedavide semptomatik olup, nemlendiriciler veya hafif etkili topikal steroidlerle kullanılabilir.

Gebelik Pemfigoidi

Bu nadir görülen hastalıkta aşırı irritan büllöz döküntüler oluşur ve gebe­liğin son trimesterinde ortaya çıkar. Karın veya gövdenin yan tarafında görülen döküntüler, kaşıntılı ürtikeryal plaklar, vezikül ve büllerle seyre­der. Oluşan bül subepidermal yerleşimli olup, senil pemfi-goid ile benzerlik gösterir (bakınız sayfa 88). Döküntü, düşük seviyelerde olmasına rağmen, dolaşımdaki antikorların dermo-epidermal birleşkeye yıkıcı etkisinden dolayı oluşur.
Genellikle döküntü doğumdan kısa süre sonra geçer ama, sonra ki gebelik veya alman oral kontraseptif ilaçlarla tekrarlayabilir. Tedavide ilk olarak topikal uygulamalar kullanılmalıdır. Ancak bu yetersiz kalırsa, dapson kısa bir süre için denenebilir.

Gebelikte Deri Bozukluklari Kasintili Dokuntu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.