Veniba 75 Mg Xr Uzaltılmış Salımlı 28 Sert Kapsül

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Formülü:
Venlafaxine HCI – 75 mg
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Selektif noradrenerjik-serotonerjik reuptake inhibitörüdür. Her türlü depresyon tedavisi, depresyonun nüksünün ve yeni epizodlarının engellenmesi, depresyona eşlik eden anksiyete tedavisi, yaygın anksiyete bozukluğu, agorafobin veya agorafobisiz panik bozukluğu tedavisi ile sosyal fobi tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Uyarılar/Önlemler:
Epileptik kasılma görülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında ve doz değişikliklerinde olmak üzere hastalar olası kötüleşme ve intihara yatkınlık bakımından izlenmelidir. Doz aşımı riskini azaltmak için tedaviye küçük dozlarla başlanmalıdır. Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya torsades de pointes hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C’dir. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Anne sütüne geçebilir. Emziren annelerde kullanılmamalı veya kullanılması zorunlu ise emzirilmemelidir. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Oluşabilecek uyuşukluk nedeniyle araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Tedavi aniden kesilmemeli, kademeli olarak azaltılarak 2 haftalık periyoda kesilmelidir.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Baş dönmesi, ağız kuruluğu, uykusuzluk, sinirlilik, anoreksi, konstipasyon, bulantı, gastrointestinal şikayetler ve terleme gibi yan etkiler görülebilir.
İlaç etkileşimleri:
MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri kullanan hastalarda MAO inhibitörünün kesilmesinden 14 gün sonra başlanabilir. Eğer MAO inhibitörlerine geçilecekse, başlamadan 7 gün önce venlafaksin kesilmelidir.
Kullanım şekli ve dozu:
Her türlü depresyon tedavisi, depresyonun nüksünün ve yeni epizodlarının engellenmesi, depresyona eşlik eden anksiyete tedavisi, yaygın anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi tedavisinde günde 1×75 mg kullanılır. Gerekirse 2 hafta sonra günlük doz 2×75 mg’a veya 1×150 mg’a yükseltilebilir. Gerekli durumlarda günlük doz 1×375 mg’a kadar yükseltilebilir. Panik bozukluğu tedavisinde başlangıçta ilk 4-7 gün içerisinde günde 1×37.5 mg ile başlanmalı ve daha sonra günde 1×75 mg ile devam edilmelidir. Gerekli durumlarda günlük doz 1×225 mg’a kadar yükseltilebilir. Doz artışları 2 haftalık veya daha fazla aralıklarla yapılmalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda düşük doz uygulanmalıdır. Glomerüler filtrasyon hızı 10-71 ml/dak. olanlardan günlük doz %25-50 oranında ve hafif ile orta dereceli hepatik yetmezlikği olanlarda %50 oranında azaltılmalıdır. Preparat yemeklerle birlikte kullanılmalıdır.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    kullandıgım bu lacı nasıl bıraablirim

    osman gungör03-18 10:36

Veniba 75 Mg Xr Uzaltılmış Salımlı 28 Sert Kapsül adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.