aggrastat 1 flakon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Şizofreni ve akut manik atakların kısa dönemli tedavisi

İlaç Etken Maddesi
Tirofiban HCL

AGGRASTAT 1 FLAKON, İthal, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Amprenavir,150 mg

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Hiv ile enfekte hastaların tedavisinde diğer antiretroviral ajanlarla kombine halinde endikedir

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Progresif venöz tromboemboli, progresif arteryel trombotik durum, meme ve uterusda malign tümör, teşhis edilmemiş genital kanamalar ve ciddi karaciğer yetmezliğinde.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Hepatik bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Preparatı kullanan süt veren annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilir.Hormonal kontraseptiflerin etkisini azaltabilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Gastrointestinal şikayetler, oral-perioral parestezi, döküntü, baş ağrısı ve yorgunluk

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Terfenadinle birlikte kullanımı yaşamı tehdit eden kardiyak aritmiye neden olabilir.Astemizol ve sisaprid ile benzer etkileşimler söz konusudur. Rifampisinle birlikte kullanılmamalıdır.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
50 kg’dan fazla olan erişkin ve 13 yaş üzeri çocuklarda günlük doz ikiye bölünmüş olarak 1400 mg’dır. 50 kg’ın altında olan 4-12 yaş arası çocuklarda 2×22.5 mg/kg veya 3×17 mg/kg’dır. Max. günlük doz 2800 mg’dır.Orta derece hepatik yetmezlikte günlük doz 2×450 mg ve ağır hepatik bozukluğu olanlarda 2×300 mg’dır.Böbrek bozukluğu olanlarda doz ayarı gerekmez.Preparat yemeklerle birlikte veya aç karnına kullanılabilir.

aggrastat 1 flakon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.