Selectra Kapsül

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Ticari Adı: Selectra 25mg Kapsül
: Selectra 50mg Kapsül
: Selectra 100mg Kapsül

Etkin Madde : Sertralin

Ticari Formu : Selectra 25mg; 28 Kapsüllük blister abalajlarda
: Selectra 50mg; 14 ve 28 Kapsüllük blister ambalajlarda
: Selectra 100mg; 14 Kapsüllük blister ambalajlarda

Endikasyonlar :
Sertralin, majör depresif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, agorafobi ile birlikte olan veya olmayan panik bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu, sosyal anksiyete ve premenstrüel disforik bozukluk tedavilerinde endikedir.

Selectra 25mg Kullanım Şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Başlangıç tedavisi
Yetişkinler:
Majör depresif bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde tavsiye edilen doz, günde bir defa 50 mg.dır.

Panik bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu ve sosyal anksiyete tedavilerinde başlangıç dozu, günde bir defa 25 mg.dır. Doz bir hafta sonra günde bir defa 50 mg.a artırılmalıdır.
50 mg.lık doza yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün.e kadar doz artışı yapılabilir.
Sertralin.in yarılanma süresi göz önüne alındığında, doz artışı bir haftadan daha az aralıklarda yapılmamalıdır.

Premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde ise başlangıç dozu, 50 mg/gün.dür.
50 mg/gün.lük doza yanıt alınamayan hastalarda, menstrüel siklus boyunca yapılan günlük doz uygulamasında 150 mg/gün.e kadar veya menstrüel siklusun luteal fazı sırasında yapılan doz uygulamasında 100 mg/gün.e kadar doz artışları ı50 mg.lık artışlar/menstrüel siklusş yapılabilir.
Sertralin günde bir defa sabah veya akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır.

Çocuklar ve adolesanlar :
Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde başlangıç dozu, 6-13 yaş çocuklarda günde bir defa 25 mg ve 13-17 yaş adolesanlarda günde bir defa 50 mg.dır.ra – Ürün Bilgisi 25 veya 50 mg/gün.lük başlangıç dozuna yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün.e kadar doz artışı yapılabilir.
Aşırı dozajı önlemek amacıyla, obsesif kompulsif bozukluğu olan çocukların yetişkinlere kıyasla genellikle daha düşük vücut ağırlığına sahip olmaları doz artırımı sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Sertralin.in yarılanma süresi dikkate alındığında doz artışı bir haftadan daha az aralıklarda yapılmamalıdır. Sertralin günde bir defa sabah veya akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır.

Hepatik yetmezliği olan hastalar :
Sertralin hepatik yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu gruptaki hastalara sertralin verilecekse daha düşük veya daha seyrek bir doz uygulanmalıdır.

Renal yetmezliği olan hastalar:
Renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

İdame tedavisi
Majör depresif bozukluk: Sertralin.in sistematik değerlendirmesi sırasında, antidepresan etkinliğinin 50- 200 mg/gün.lük bir dozda ıortalama doz: 70 mg/günş 8 haftalık başlangıç tedavisini takiben 44 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği gösterilmiştir.

Posttravmatik stres bozukluğu: Sertralin.in sistematik değerlendirmesinde, posttravmatik stres bozukluğundaki etkinliğinin 50-200 mg/gün.lük bir dozda 24 haftalık tedaviyi takiben 28 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği gösterilmiştir.
Sosyal anksiyete: Sertralin.in sistematik değerlendirmesinde, sosyal anksiyetedeki etkinliğinin 50-200 mg/gün.lük bir dozda 20 haftalık tedaviyi takiben 24 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği
bildirilmiştir.

Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluk: 50-200 mg/gün.lük dozda yapılan 24-52 haftalık bir tedavi sırasında sertralin.e yanıt veren obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluğu olan hastalarda 28 haftaya kadar olan periyotlarda sertralin sistematik olarak değerlendirilmiş ve idame tedavisinin faydalı olacağı gösterilmiştir.

Premenstrüel disforik bozukluk: Yapılan çalışmalarda, sertralin.in etkinliği uzun süreli kullanımda sistematik olarak değerlendirilmemiştir.
Selectra 50mg Kullanım şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Başlangıç tedavisi
Yetişkinler:
Majör depresif bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde tavsiye edilen doz, günde bir defa 50 mg.dır.

Panik bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu ve sosyal anksiyete tedavilerinde başlangıç dozu, günde bir defa 25 mg.dır. Doz bir hafta sonra günde bir defa 50 mg.a artırılmalıdır.
50 mg.lık doza yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün.e kadar doz artışı yapılabilir.
Sertralin.in yarılanma süresi göz önüne alındığında, doz artışı bir haftadan daha az aralıklarda
yapılmamalıdır.

Premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde ise başlangıç dozu, 50 mg/gün.dür.
50 mg/gün.lük doza yanıt alınamayan hastalarda, menstrüel siklus boyunca yapılan günlük doz
uygulamasında 150 mg/gün.e kadar veya menstrüel siklusun luteal fazı sırasında yapılan doz
uygulamasında 100 mg/gün.e kadar doz artışları ı50 mg.lık artışlar/menstrüel siklusş yapılabilir.
Sertralin günde bir defa sabah veya akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır.

Çocuklar ve adolesanlar :
Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde başlangıç dozu, 6-13 yaş çocuklarda günde bir defa 25 mg ve 13-17 yaş adolesanlarda günde bir defa 50 mg.dır.
25 veya 50 mg/gün.lük başlangıç dozuna yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün.e kadar dozartışı yapılabilir.
6-13 yaş arası çocuklarda 50 mg.lık dozaj formu başlangıç dozu olarak kullanılmamalıdır.
Aşırı dozajı önlemek amacıyla, obsesif kompulsif bozukluğu olan çocukların yetişkinlere kıyasla genellikle daha düşük vücut ağırlığına sahip olmaları doz artırımı sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Sertralin.in yarılanma süresi dikkate alındığında doz artışı bir haftadan daha az aralıklarda yapılmamalıdır. Sertralin günde bir defa sabah veya akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır.

Hepatik yetmezliği olan hastalar :
Sertralin hepatik yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu gruptaki hastalara sertralin verilecekse daha düşük veya daha seyrek bir doz uygulanmalıdır.

Renal yetmezliği olan hastalar:
Renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

İdame tedavisi
Majör depresif bozukluk: Sertralin.in sistematik değerlendirmesi sırasında, antidepresan etkinliğinin 50- 200 mg/gün.lük bir dozda ıortalama doz: 70 mg/günş 8 haftalık başlangıç tedavisini takiben 44 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği gösterilmiştir.

Posttravmatik stres bozukluğu: Sertralin.in sistematik değerlendirmesinde, posttravmatik stres bozukluğundaki etkinliğinin 50-200 mg/gün.lük bir dozda 24 haftalık tedaviyi takiben 28 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği gösterilmiştir.

Sosyal anksiyete: Sertralin.in sistematik değerlendirmesinde, sosyal anksiyetedeki etkinliğinin 50-200 mg/gün.lük bir dozda 20 haftalık tedaviyi takiben 24 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği
bildirilmiştir.

Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluk: 50-200 mg/gün.lük dozda yapılan 24-52 haftalık bir tedavi sırasında sertralin.e yanıt veren obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluğu olan hastalarda 28 haftaya kadar olan periyotlarda sertralin sistematik olarak değerlendirilmiş ve idame tedavisinin faydalı olacağı gösterilmiştir.

Premenstrüel disforik bozukluk: Yapılan çalışmalarda, sertralin.in etkinliği uzun süreli kullanımda sistematik olarak değerlendirilmemiştir.

Selectra 100mg Kullanım şekli ve Dozu :
Başlang ç tedavisi
Yetişkinler:
Majör depresif bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde tavsiye edilen doz, günde bir defa 50 mg.dır.

Panik bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu ve sosyal anksiyete tedavilerinde başlangıç dozu, günde bir defa 25 mg.dır. Doz bir hafta sonra günde bir defa 50 mg.a artırılmalıdır.
50 mg.lık doza yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün.e kadar doz artışı yapılabilir.
Sertralin.in yarılanma süresi göz önüne alındığında, doz artışı bir haftadan daha az aralıklarda yapılmamalıdır.

Premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde ise başlangıç dozu, 50 mg/gün.dür.
50 mg/gün.lük doza yanıt alınamayan hastalarda, menstrüel siklus boyunca yapılan günlük doz
uygulamasında 150 mg/gün.e kadar veya menstrüel siklusun luteal fazı sırasında yapılan doz uygulamasında 100 mg/gün.e kadar doz artışları ı50 mg.lık artışlar/menstrüel siklusş yapılabilir.
Sertralin günde bir defa sabah veya akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır.

Çocuklar ve adolesanlar :
Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde başlangıç dozu, 6-13 yaş çocuklarda günde bir defa 25 mg ve 13- 17 yaş adolesanlarda günde bir defa 50 mg.dır.
25 veya 50 mg/gün.lük başlangıç dozuna yanıt alınamayan hastalarda, maksimum 200 mg/gün.e kadar doz artışı yapılabilir.
6-13 yaş arası çocuklarda 100 mg.lık dozaj formu başlangıç dozu olarak kullanılmamalıdır.
Aşırı dozajı önlemek amacıyla, obsesif kompulsif bozukluğu olan çocukların yetişkinlere kıyasla genellikle daha düşük vücut ağırlığına sahip olmaları doz artırımı sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Sertralin.in yarılanma süresi dikkate alındığında doz artışı bir haftadan daha az aralıklarda yapılmamalıdır. Sertralin günde bir defa sabah veya akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır.

Hepatik yetmezliği olan hastalar :
Sertralin hepatik yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu gruptaki hastalara sertralin verilecekse daha düşük veya daha seyrek bir doz uygulanmalıdır.

Renal yetmezliği olan hastalar:
Renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

İdame tedavisi
Majör depresif bozukluk: Sertralin.in sistematik değerlendirmesi sırasında, antidepresan etkinliğinin 50-200 mg/gün.lük bir dozda ıortalama doz: 70 mg/günş 8 haftalık başlangıç tedavisini takiben 44 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği gösterilmiştir.

Posttravmatik stres bozukluğu: Sertralin.in sistematik değerlendirmesinde, posttravmatik stres bozukluğundaki etkinliğinin 50-200 mg/gün.lük bir dozda 24 haftalık tedaviyi takiben 28 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği gösterilmiştir.

Sosyal anksiyete: Sertralin.in sistematik değerlendirmesinde, sosyal anksiyetedeki etkinliğinin 50-200 mg/gün.lük bir dozda 20 haftalık tedaviyi takiben 24 haftaya kadar olan periyodlarda devam ettiği
bildirilmiştir.

Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluk: 50-200 mg/gün.lük dozda yapılan 24-52 haftalık bir tedavi sırasında sertralin.e yanıt veren obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluğu olan hastalarda 28 haftaya kadar olan periyotlarda sertralin sistematik olarak değerlendirilmiş ve idame tedavisinin faydalı olacağı gösterilmiştir.

Premenstrüel disforik bozukluk: Yapılan çalışmalarda, sertralin.in etkinliği uzun süreli kullanımda sistematik olarak değerlendirilmemiştir.
Ruhsat Sahibi İmal Yeri
Büyükdere Cad. 34398 Maslak . İSTANBUL
Çanta 34580 Silivri . İSTANBUL
Kaynak: www.sanovel.com.tr

Selectra Kapsül adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.