Turkiyede İş Kazaları Etkenleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Türkiyede İş Kazaları ve Tehlike etkenleri

İş kazaları konusunda yapılan istatistik­lerin incelenmesi, bunların başlıca dört etkenden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır.

Malzeme

Kullanılan makine, tehlikeli olabilir; kö­tü ayarlandığında, korunmadığında ve bakı­mı yapılmadığında (aşırı hızlı dönen çark, emniyet aygıtı olmayan pres gibi), bozularak ka­zaya sebep olabilir.
Yapılan iş En çok kazaya rastlanan işkolları arasın­da, bir yerden bir yere mal nakli gösterilebi­lir. Buna, çoğunlukla kötü istifleme, taşıma alanlarının düzgün olmaması, taşıma kural­larına uyulmaması neden olmaktadır.
Diğer işkollarının da kendilerine özgü teh­likeleri vardır (inşaat işçilerinin, iskeleden düşmeleri gibi). Ayrıca iş örgütlemesi, üretim temposu ve randıman endişeleri de, iş güven­liğini olumsuz yönde etkilemektedir.

işçi

Kişinin fizik ve duygusal yetenekleri de, işini az çok kolay yapmasını sağlar. Boyu-posu, görme ve işitme duyularının yeterli ol­ması gibi. Kişinin psikolojik tepkileri (işe uyum, uyum kolaylığı), kültürel tutumu (ta­rım işçisinin, sanayi koluna uyumundaki güç­lükleri, yetişmiş olmak) da, güvenlik açısın­dan ciddi sorunlar yaratabilir.

Çevre

Fiziki çevre. Çevre koşullan (gürültü, ısı, kötü havalandırma, yetersiz aydınlatma, da­ğınıklık ve kimyasal kargaşa), işçinin çalışma gücünü aksatabilir ve sağlığını bozabilir.

İnsan çevresi. Ayrıca işçi, bazı kişisel ve kolektif etkenlerden de etkilenip, sağlığını bo­zabilir. Buda mesleki ve sosyal ilişkilerini ak­satır. İş arkadaşları ile hiyerarşik ilişkiler de bir üzüntü kaynağı olabilir.

Turkiyede İş Kazaları Etkenleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.