İş Yeri Kazaları ve Çesitleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İş Kazaları Çeşitleri, İş Yeri Kazaları

İşyeri Kazaları Nelerdir
Damdan düşme

Salı sabahı, Rami civarındaki bir depoda görevli bekçi, damda bir sızıntı farketti. Yardımcılarından Nuri’yi, bunu onarmakla görevlendirdi. Aletlerini yanına alan Nuri, dama çıktı. Yanına amyant da aldı. Kırılan tuğlayı saptadıktan sonra, hemen işe girişti. Onarıp, inmeye hazırlandı. Fakat tam bu sırada altındaki damın bir plakası çöküverdi. Boşluğa yuvarlanan işçi, deponun zeminine çarptı, kaldı. Arkadaşları hemen koştular. Nuri’de hiçbir hareket yoktu. Fakat nefes alabiliyordu. Arkadaşlarından biri, “Çocuğu böyle birakamayız!” dedi. Deponun sağlık sorumlusu, muhasebeci Cemile Hanım, “Sakın kımıldatmayın!” diye bağırdı. “Ben ilgi lenirim!” Yardımcılarından birini hemen doktor getirtmeye yolladı. Bir başkasının getirdiği battaniye ile, yaralının üzerini örttü. On dakika sonra da, yardım yetişti. Nuri’yi özenle sedyeye yatırdılar Doğru hastaneye götürdüler, Nuri, ancak hastanede kendine gelebil- di. Filmleri alındığında, birçok kemiğinin kırıldığı görüldü Ancak ar- Arkadaşlarının aldıkları önlemler sayesin de, durumunun daha kötüye gitmesi önlenmiş oldu.

Kaza nasıl önlenir? İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri

Amyant ve çimento kaplı bir damda dolaşmak için, merdiven kullanmakta yarar vardır. Böylece vücut ağırlığı daha geniş bir alana dağıtılabilir. Bölmeler, ağırlığı daha kolay taşıyabilir. Dam dikse, – merdiveni ayrıca sabit bir yere bağlamak gerekir,

Uyluk atardamarı kanaması

Şehrin en büyük kasaplarında, saat 12.00’ye geliyordu. O saatte çok kalabalık olan müşteriler, Ferit usta kendilerine et hazırlayacak diye, aralarında sohbet ediyorlardı. Ustanın yardımcılarından Cavit de, ince ve sivri bir bıçakla, koca bir butu ayıklıyordu. Birden, acıyla bağırdı! Yerdeki bir yağ parçasının üzerine basıp, düşüvermişti! Düşerken de elindeki siv­ri bıçak, kalçasının üstüne saplanmıştı. Kan, yaradan dışarı fışkırdı. Müşteriler arasında bulunan hemşire Güzin Hanım, hemen davranmak gerektiğini anlayıp, tezgâhın ardına geçti. Uyluk atardamarı­nın kesildiğini anlayarak, çırağın kasığı­na eliyle bastırdı. Böylece kanamayı dur­durmayı denedi Bu arada patronun haber verdiği doktor da, on daki­ka içinde yetişmişti. Delikanlıyı hemen sedyeye koyup, reanimasyon servisine kaldırdılar. Kesilen damarına pense atı­lırken, kan da verildi. Birkaç gün sonra, doktor, Cavit’e şöyle dedi: “Kanamayı durduran müşterinize hayatınızı borçlu­sunuz. Kan böyle oluk gibi akarsa, insan ancak birkaç dakika yaşayabilir…”

Kaza nasıl önlenir?

Batı ülkelerinde kasaplar korunmala­rını sağlayan kauçuk önlük giymekle zo­runludur. Yine Batı ülkelerinde kasap, ci­ğerci ve şarküterilerde çalışanların me­tal takviyeli eldiven giymeleri de zorunludur. Ayrıca kayıp düşmemek için özel ayakkabılar da giyilmektedir. Bizde de ci­ğercilerde giyilen tahta ayakkabılar, hem kaymayı, hem nemden etkilenmeyi önler.

Elektrik İş kazaları

Kimyasal maddeler üterilen bu fabrikada, bir yüksek gerilim elektrik istasyonu ge­nişletiliyordu. İki marangoz, elektrik te­sisatını molozlardan korumak amacıyla, bir izolasyon panosu hazırlıyordu. Biri, elektrik istasyonunun içine dayalı bir tah­ta merdivene çıkmıştı. Merdivenin üst ba­samağına vardığında, yanlışlıkla gerilim altındaki metalik bölmeye dokundu. Bir şerare boşandı. İşçi, adeta yere fırlatıldı. Sigorta atmış, akım kesilmişti. Arkadaşı, yardım çağırarak hemen koştu. Ustaları da ardından akımın kesildiğinden emin olduktan sonra, kazazedeyi içerden çıkardılar. Geçenlerde ilkyardım eğitimi gören ustaları, hemen hayat busesi uygulama­ya başladı Her şey çok ça­buk olup bitti. Kazayla suni solunumun başlatılması arasında sadece iki dakika geçmişti. Kazazede, olaydan altı dakika sonra yeniden kendine gelmişti. Bu ara­da doktorlar da yetişmişti, kazazede, at­lattığı tehlikeden 15 dakika sonra, can­kurtaranda oksijen soluyordu. Bundan sonra hızla iyileşecek, sadece ön kol ve göğsündeki yanıkların tedavisi zaman alacaktı. Kurtulması, olaya anide müda­hale edilmesi sayesinde gerçekleşmişti.

Kaza nasıl önlenebilir?

Elektrik santrallarına, yalnız ehliyetli elektrikçiler girmelidir. Bu tür yerlerde ya­pılacak çalışmalar için, elemanlar özel olarak önceden eğitilmelidir Elektrik santrallarında yürütülecek çalışmalara mutlaka bir elektrikçi nezaret etmelidir

Ayrıca elektrikçilerin çalışacağı yerlerde Elektrik hayat busesinin nasıl uygulanacağını anlatan afişler asılı olmalıdır.

Doktoru Beklerken Ne Yapmalı

Gündelik yaşamda karşılaşılan kazalar, sayılamayacak kadar çoktur, ama şükür ki bunların hepsi hayati tehlike yaratan had felaketler getirmez. Ancak hemen hepsi acil tıbbi önlemler gerektirebilir. Böyle bir durum karşısında, çoğunlukla ne belirtilerin ciddiyetini takdir edebilir, ne de gerektiği gibi doktoru haberdar edebiliriz. Elimiz ayağımıza dolanır.

îlerki sayfalarda nasıl çabuk davranmamız gerektiği, en sık rastlanan olaylar, bir özet halinde sunuluyor. Fakat bilin ki hepsinden önemlisi doktorun gerektiği gi­bi nasıl haberdar edileceğidir.

Doktor çağırın

Doktorun çabuk ve etkili biçimde müdahalesini istiyorsanız, çağrınız sırasında vazgeçilmez ve kesin bazı durumları belirtmeniz gerekir. Durum çok ciddi görünse bile, öncelikle sakin olmaya bakın. Düşüncelerinize bir çeki-düzen verin. Kuşkunuzu çeken hastalık belirtilerini açık, kesin ve mümkünse en kısa şekilde açıklamaya hazırlanın. Telefonu açma­dan önce, hastayı iyice gözlemleyin. Yan sayfada göreceğiniz fiş, dokto­ra çok yararlı olabilecek bilgileri içeriyor. Bu bilgiler, kendisi gelene dek size neler yapmanız gerektiğini söylemek konusunda ışık tutacaktır. Hatta müdahalenin acilliği ve gerekliliğine, kendisini inandıracaktır. Zor bir yer­de oturuyorsanız ve doktorun evinizi bulmasından endişe ediyorsanız, ge­rekiyorsa onu bilinen bir yerden alıp getirecek bir “öncü” çıkarın.

Seyahate çıkmadan önce bazı öğütler

Herhangi bir hastalığın ilk arazını his­sediyor veya müzmin bir hastalık çekiyor­sanız, her zamanki doktorunuza danışma­dan, uzak bir yolculuğa çıkmayın. Ger­çekten de bazı taşıt araçları, bazı hasta­lıklar için tavsiye edilmez.

Ayrıca doktorunuza gideceğiniz yerin bazı özel durumlar nedeniyle sizin için sakıncalı olup olmayacağını da danışın (sıtma, bağırsak enfeksiyonları gibi). Sa­rı humma ve koleraya karşı aşılanmak ge­rekebilir. Hatta resmi makamlar şart koşmasa da, doktorunuz bunları sizden iste­yebilir.
Ayrıca yanınıza almanız gereken koruyucu ve tedavi edici ilaçları da o tav­siye eder.

Bugün Batı dünyasının kalkınmış ül­kelerinde vatandaşlarını yabancı ülkeler­de iken acil durumlarda kurtarıp, gereken hastaneye kaldıracak kurtarma örgütleri kurulmuştur. Ancak bu bizim ülkemiz için, henüz bir hayaldir.

Bu arada grup halinde tatil kampları­na, tatil sitelerine gidecek çocuklardan sağlık raporu istenmesi, herhalde çok ye­rinde olur.

İş Yeri Kazaları ve Çesitleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.