Sosyal Kurumlarin Amaclari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sosyal Yardımlaşma Kuruluşlarının Amaçları

Huzur evlerinde yönetim ve bakım hasta olanların tedavisi, sosyal yaşantıları, konu doğrullusunda uzmanlaşmış hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar tarafından yapılmakladır. Huzur evlerinin yaşlılara verdiği hizmetlerin amaçları şöyle sıralanmaktadır.

-Yaşlı kimselerin yasalarını daha iyi sürdürebilmeleri için uygun ortam hazırlamak,
-İlgi, saygı, sevgi ve bakım bekleyen yaşlılara yardım etmek,
-Huzur evi içinde yeşil alan ve parklar yaparak yaşlılann dinlenmelerini sağlamak,
-Yaşlılara eşleriyle birlikte veya eşleri ölmüş ise, yalnız ya da arkadaşları ile oturmaları için onlara verilen odalarını zevklerine uygun düzenleyecek bir ortamı yaratmak.
-Düzenli, planlı ve disiplinli bir yaşamı huzur evinde kalan kişiler için hazırlamak.
-Gerektiğinde bu yaşlılara uzaktaki akrabalarını ve dostlarını ziyaret için hafta sonu ve yıllık izin vermek,
-Uzun süren kronikleşmiş yaşlılık hastalığı kazanmış bireylerin tedavilerini yaptırmak,
-Yaşlı hasta bireylere kapsamlı hemşirelik bakımı uygulamak,
-Yaşlı bireylerin konuşup, dertleşmek, televizyon seyretmek, okumak ve dinlenmek istedikleri zaman gereken saygıyı göstermek.

SOSYAL KURUMLARIN FAALİYETLERİ

Bireyler bazı mesleklerde (saatçilik, oymacılık, marangozluk, çiftçilik, seramik, dikiş, çiçek ve örgü işleri gibi) mesleki çalışmalarını uzun yıllar sürdürebilirler ve bu gibi mesleklerde çalışan yaşlıların dinamik bir yaşam içinde uzun süre zinde kaldıktan gözlenmiştir. Yukarıda bahsedilen mesleklerde yaratma heyecanı, eğlence ve meşguliyet birleşmiştir. Bu amaç doğrultusunda huzur evleri faaliyet programları düzenlenir. Bu programlar;

Sosyal Hizmet Kuruluşu Olan Huzur Evlerinde Eğitim

Huzur evlerinde kalan yaşlı bireylere rehabilitasyon ve fizik tedavi konuların da eğitim yapılmaktadır.
Rehabilitasyon: Hareketlerinde yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini gerçekleştirememe halinde bireye fiziksel, ruhsal ve ekonomik yardımda bulunma işlemidir. Kısacası, rehabilitasyon yaşama uymaktır. Her yaşlı bireyin rehabilitasyona gereksinimi olabileceği baştan kabul edilmelidir. Bununla birlikte yaşlının tam bir değerlendirmesini yapmadan neye gereksinimi olduğunu söylemek olası değildir. Bu değerlendirme yapılırken yaşlının geçmişinin, şimdiki halinin ve geleceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hemşire iyi bir değerlendirme yapmak için yaşlıyı gözleyerek, fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik durumunu ilgilendiren bilgileri toplamalıdır. Yaşlı bireyin değerlendirilmesi, ilgili meslek dalından uzman kişilerin görüşü alınarak yapılmaktadır. Bir rehabilitasyon ekibi genellikle, yaşlı birey, doklor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrisi, psikolog, fizyoterapist, uğraşı terapisti, konuşma terapisti ve iş danışmanı gibi elemanlardan oluşmaktadır.

Yaşlı bireyin kendisi, yaşayışı ve amaçları hakkındaki bütün bilgiler rehabilitasyon grubu tarafından dikkatle değerlendirildikten sonra gerekli rehabilitasyon planı ele alınmalıdır. Rehabilitasyon planı bireyin şimdiki hareket ve yeleneklerini korumaya yönelik bir biçimde yapılmalı, hemşire yatağa bağımlı, hareket yeteneği çok kısıtlanmış olan yaşlılarda bu faaliyetler üzerinde oldukça titiz davranmalıdır. Yaşlı bireylerde mevcut yatak yarası, idrar tutamama ve beslenme bozuklukları gibi hallerde, dikkatli bir bakım ve ilgi de rehetilitasyona yardım eder. Yaşlı bireyin toplumdan kendisin! soyutlamasını önlemek için sık ziyaret etme, mesleki ve sosyal (aaliyetlere kalılmasına, kendi bölümündeki diğer bireylerle tanışmasına yardım etmek, yaşlı bireylerin bakım biçimlerinin düzenlenmesinde çok önemlidir.

Fizik Tedavi: Rehabilitasyon hizmetlerinin tıbbi alanında yer alan bir uygulamadır. İnsan vücudunun bütünlüğünün nasıl korunacağını, bunun yatarken, otururken, ayakta ve hareket halinde nasıl uygulanacağını bireylere öğreterek, uygulatarak, yaşlı kimselerde kontraktülerin önlenmesine yardım edilir. Yatağa bağımlı veya hareketleri çok kısıtlanmış olan yaşlıların vücut mekaniği bakımından sorunları çok daha fazladır. Hemşirenin bilinçli bir vücut mekaniği bilgisi, eklem harekellerini tam olarak anlamış olması, yaşlı bireylerin vücut mekaniği yönünden orlaya çıkan problemlerini önleyecektir. Yaşlı bireylere öğretilen hareketlerin tümünün sırasıyla yapılmasına yardım edilmeli, hareket yeteneklerini devam ettirmek için her eklem, günde bir kaç kere veya yeteri kadar hareket ettirilmelidir. Bu hareketlerin yanısıra yaşlı bireylere günlük rahatlatıcı banyoların yaptırılması da ihmal edilmemeli, bakım veren fizyoterapist ya da hemşire bu bireylerin bakımla ilgili güvenini kazanmalı ve onlarla iyi bir iletişim kurmalıdır.

Sosyal Hizmet Kurumlarına (Huzur/Bakımevleri) Alınma Koşulları

Yaşlıların, resmi ya da özel olan, dinlenme, huzur/bakım evlerine alınırken genel olarak aşağıda belirlenen koşullara uyma zorunluluğu getirilmiştir.
-Yaşlı bireyin akıl hastalığının olmaması.
-Yaşlı bireyin bulaşıcı ve tüketici bir hastalığının olmaması, örneğin; tüberküloz, AİDS, kanser gibi.
-Yaşlı bireyin taşınan mal varlığı veya emekli, sosyal sigorta, bağkur gelirinin huzur evine bağışlanması,
-Eşlerden birinin ölmüş ya da hasta olması,
-Çocuklar tarafından bakım görmediğinin ya da nafaka ödenmediğinin mahkeme kararı ile belirlenmesi.
-Yaşlının bulunduğu ilde en az beş yıl oturduğunun belgelenmiş olması,
-Yaşlı bireyin doğal ihtiyaçlarını kendi kendine giderebilecek güçte olması.

Sosyal Kurumlarin Amaclari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.