Sosyal Yarimlasma Kuruluslari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Devlete Bağlı Sosyal Yardım Kuruluşları

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

1983 yılında çıkan 2828 sayılı yasayla Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler ve çocuk esirgeme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1989 yılında devlet sektöründe yapılan yeni yapılanma ile bu kuruluş Başbakanlığa bağlanmıştır. Muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere sosyal hizmetler ile bu hizmetleri götürmek üzere kurulan örgütlerin kuruluş, görev ve sorumlulukları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Kurmun görevi şöyle sıralanabilir;

Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıların tespiti, korunması, bakımı ve yerleştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlayıcı hizmetleri yürütmekle sorumludur.
Okul çağına gelen çocuklar devlet okullarla gönderilir, Okumayanlar içinde meslek sahibi olmaları için çaba sarf eder.

Aile dayanışma, yaşlı dayanışmamerkezleri, çocuk, aile ve gençlik misafirhaneleri, özürlüler için rehabilitasyon ve iş edinme merkezleri kurar.

Bu görevlerin yanında kurum, son yıllarda bakıma muhtaç çocukların aile yanında bakılıp büyütülmesinin psikolojik yararının göz önünde tutarak evlat edinme ve koruyucu aile çalışmalarına önem vermiştir.

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi

Bu merkez 60 yaş ve üzeri muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişilerin fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak için hizmet vermekle yükümlü ve görevli olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğüne bağlı bir merkezdir.
Sağlık servisi, hekim, diş hekimi ve hemşirelerden oluşur. Servis sorumlusu hekim olup müdür yada görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Sağlık servisi görevlileri yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personeli yönlendirir.
Hemşirenin görev ve yetkileri;
-Hasta, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile yaşlılardan hastalıkları ile ilgili bilgi almak, hastayı muayeneye hazırlamak, tedavinin gerçekleştirilmesinde tabib, diş tabibi ve fizyoterapiste yardımcı olmak.
-Yaşlılara verilen ilaçların kullanılmasını sağlamak, miktar ve zaman belirterek kaydetmek, enjeksiyon ve pansuman yapmak, tansiyon ölçmek.
-Acil durumlarda mesleğinin gerektirdiği ilk yardımı yaparak tabibi bilgilendirmek.
-Bulaşıcı hastalık durumunda gerekli önlemi almak.
-Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara gerektiğinde eşlik etmek, taburculuk durumunda gereğini yapmak.
-Revir ve tecrit odası ile ilgili işleri yürütmek

-Kuruluşun genel hijyen koşullarına uygun olması yönünde çalışmalar yapmak.
-Yaşlıların yatak, çamaşır ve vicut temizliği ile düzeninden sorumlu olmak, saptadığı eksiklikleri gidermek.

Darülaceze

Kurumun yönetimini başlangıçta İçişleri Bakanlığı’nca yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde yönetim, 1925 yılında İstanbul Belediyesi’ne verilmiştir. Döner sermaye ile yönetilmekte olup, 1991 de Darülaceze vakfı kurulmuştur.
Kurumun amacı din ve ırk ayrımı gözetmeden düşkünleri barındırmak, çalıştırmak, umutsuzluktan kurtarmak ve rahat bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Kurumdan sadece İstanbul içinde yaşayan düşkünler yararlanabilmektedir.

Sosyal Yarimlasma Kuruluslari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.