Solunum Yollarının Açılması

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Solunum yollarının açılması

Soluk Tıkanıklığı
Kendisini sarstığınız halde uyanamayan ve horlayıp, boğuluyormuş izlenimi veren biri karşısında, derhal ve hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki hareketleri yap­mak gerekir. Bu hareketler, solunum yol­larını açarak, yeniden solumayı sağlar.

1. Ağzı açmak

Hastayı sırt üstü yatırdıktan sonra, yaka sini gevşetin, varsa kravatını çözün, başını iyice geriye dayayıp, bir elinizle alnını bastırın, diğeriyle de çenesine dayanıp, ağzını iyice açın.

2. Kaçan cismi çıkarmak

Alnına basıp başını arkada tutmaya de­vam ederek, bir veya iki parmağınızla ve mümkünse bir mendille, muhtemelen so­lunum yolunu tıkayan yabancı cismi, ağız boşluğu içinde arayın.

3. Dilin sarkmasını önlemek

Dil kaslarının bağlı olduğu alt çeneyi yu­karıya kaldırıp ileri çekerek, hastanın di­lini yukarı çekin. Böylece solunum yol­larını açıp, soluksuz kalmayı önleyecek­siniz.

4. Yan yatış durumuna getirmek

Dilin yeniden boğazın dibine düşmesini önlemek için, hastayı yan olarak, sağa ya da sola yatar hale getirmek gerekir.

Doktorların yapacağı

Yarı baygın halde, fakat sırt üstü yatma­ları da gerekli olan kişilerin dillerinin, bo­ğazlarını kapatacak şekilde sarkmaması için, doktorlar genellikle ağızlarına bir tür kauçuk boru sokarlar. Bunun sertliği ve biçimi, hasta dişlerini sıksa dahi, hava­nın geçmesine izin verir.

Emniyet için yan yatış

Emniyet için yan yatış pozisyonu, baygın herkese uygulanabilir. Özellikle üst solu­num yollarının işlerliğini sürdürmesini sağlar. Kusma ve boğaz arkası kanamalarda, sıvı­ların dışa boşalımım kolaylaştırır. Baygın kişinin, bu sıvıların boğazına kaçarak boğul­masını önler. Yan yatırma pozisyonu, hasta sağa ya da sola yatırılarak uygulanabilir.

Belkemiği kırılmasından şüphelenilen kişiler de yan yatırılmalı, ancak belkemiğinin düz pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir.

Hasta baygınsa, kendisini sırt üstü yatırdıktan sonra yanına diz çökün, kemer hizasına yaklaşın, gömleğinin yakasını açıp solunumunu ferahlatın

Bulunduğunuz yönde, hastanın başının yanına bir yastık veya onun yerini tutacak bir şey yerleştirin
Hastanın size yakın olan kolunu iyice yana açın

Sonra bir elinizfe hastanın aksi yöndeki kolunu dirseğinden tutup, diğer elinizle size eh uzak dizini kavrayın ve yukarı kal­dırın.

Dirseğini ve dizini kendinize doğru çeke­rek, bedenini çevirin. Yan gelince, yine üst bacak kıvrık olmak koşuluyla, ayağı­nı diğer bacağının üzerine getirin. Başı, artık iyice yastığa oturtulmalıdır.

Hastayı emniyet için yan yatışa getirdik­ten sonra, çenesinin mümkün olduğun­ca göğsünden uzakta olmasına dikkat edin. Böylece başı, daha geride olacak­tır.

Solunum Yollarının Açılması adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.