Sekonder Toraks Travmalar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sekonder Toraks Travmaları

Bu bölümde primer yaralanma sonucu en fazla ortaya çıkan pnömotoraks, hemotoraks, tansiyon pnömotoraks ve pulmoner, kontüzyona yer verilecektir.

Pnömotoraks

Plevral boşluğa hava toplanmasıdır. Bu durumda akciğerin gö­ğüs duvarından aynlmasma “kollaps” denir. Akciğerin hacmi ve inhale edilen hava miktarı azalır. Genelde kunt ya da penetran trav­malar sonucu oluşan pnömotoraks açık ya da kapalı olabilir.

Açık pnömotoraksta, atmosfer havası inspiryumda toraks duva­rındaki bir açıklıktan girer, ekspiryumda da çıkar. Kapalı pnömoto­raksta ise, atmosfer havası bronş, bronşiyal ya da alveol gibi solu­numla ilgili internal yapılardan plevral alana girer ancak çıkamaz .

Belirtileri

Pnömotoraksın en önemli belirtisi yaralının solunumu sırasında yaradan girip çıkan havanın çıkardığı sesin duyulmasıdır. Diğer be­lirtiler,
Ani göğüs ağrısı,
Taşipne,
Taşikardi,
Göğüs hareketlerinde asimetri,
Etkilenen taraf solunum seslerinde azalmadır.

Pnömotoraksta Acil Bakım

Açık pnömotoraksta yara derhal kapatılır. Bu amaçla varsa ste­ril yoksa temiz örtü kullanılır.
Hastanın bilincini açık tutmak için onunla konuşulur,

Hastanın bilinci açık ise, bakım için işbirliği yapılabilir. Bunun için hastaya çok derin nefes alması ve bunu olabildiğince aşağı sevi­yelere indirmesi istenir. Sonra aldığı soluğu ağzı ve burnu kapat-tılarak etkilenmiş akciğer tarafına aktarmasına yardım edilir. Böy­lece kollabe akciğer tekrar genişlemiş olur. Hasta bunu bir kez da­ha yaptığında nefes almadan önce yaranın üzeri kapatılır.

Açık pnömotoraksa neden olan penetran yara kapatılınca uygun acil tedavi başlayıncaya kadar hasta tansiyon pnömotoraks ve mediastinal flatter yönünde izlenir.

Sekonder Toraks Travmalar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.