Odem Olusumu Kavitasyonlar Sekonder

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ödem, sıvı dolu kavîtasyonlar ve ülserler

Bir dokuda hücre içi veya hücreler arası sıvı içeriği fazla olduğu duruma ödem denir. Ödem sıvısı yangıya bağlı olarak biriktiğinde proteinden zen­gin ise eksuda, hemodinamik bozukluklar sonucu birikmişse transuda ola­rak isimlendirilir. Ödem yangılı deri hastalıklarının (akut allerjik kontakt dermatit) sık görülen bir özelliğidir. Ödem aynı zamanda birkaç saat sü­ren lokalize pembe deri kabarcıklarının oluştuğu ürtiker ve dermografizmde de görülür.

Egzema’da ödem sıvısı vezikül olarak bilinen lmm’den küçük çaplı kavitelerde birikir. Daha büyük sıvı dolu kaviteler ise bül olarak adlandırılır. Bunlar epidermis altında (subepidermal) sıvı biriki­miyle oluşabilir, bu durumda duvar sert ve sıvı kanlı olabilir. Ayrıca epidermal hücrelerin ayrılışı veya yıkımı epidermis içinde (intraepidermal) oluşabilir ki, bu durumda duvar ince, yumuşak ve kırılgan olma eğilimin­dedir. Subepidermal büller, büllöz pemfigoid, dermatit herpetiformis ve eritema multiforme’de görülür. İntraepidermal büller, pemfigusun farklı tiplerinde ve herpes virüs enfeksiyonlarında görülür

Epidermisteki herhangi bir açılma erozyondur. Ülser terimi derin, geniş ve uzun süre bulunan erozyonlara denir. Erozyonlar seröz eksuda veya ka­buk ile kapanabilir, ülserler kapanmama eğilimindedir.

Sekonder Değişiklikler

Sekonder değişiklikler arasında:

İmpetiginizasyon – eksudasyon ve altın sarısı kabuklanma ile sonuçla­nan bakteriyel enfeksiyonlara bağlı ). Likenifikasyon – devamlı ovalama ve kaşımaya bağlı kalınlaşma ve derideki izlerin belirgin hale gelmesidir. Prurigo papülleri – kaşınmaya bağlı gelişebilir ama likenifikasyon ye­rine farklı boyutlarda yangılı papüller ve hatta çok büyük nodüller de ortaya çıkabilir.

Odem Olusumu Kavitasyonlar Sekonder adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.