Primer Toraks Travmalari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Primer Toraks Travmaları

Primer toraks travmalan arasında kosta ve sternum kırıkları en sık karşılaşılanlardır.

Kosta Kırıkları

Kosta kırıkları toraks travmaları içinde en sık karşılaşılandır. Pri­mer bir olaydır. Genelde komplikasyonsuz iyileşir. Ancak ortaya çı­kardığı sekonder olaylar önemlidir. Kırığa bağlı olarak etkin solu­num ve öksürmenin sürdürülememesi, sekresyonlarm anlamaması atalektazi ve pnömoniye neden olur. Kostalar içinde en dirençlileri 1 .ve 2. kostalardır. Bu nedenle kırılmaları için güçlü bir travma ge­rekir. Ancak kırıldıklarında sıklıkla klavikula ve bazende skapula kırığıyla birliktedir. Aynı zamanda subklaviyan arter, ven ya da tra-keobronşiyal yaralanmada olabilir. 1. kosta kırığı dışarıdan iyi gö­rülmez ve çoğu zaman travma tam tanımlanamaz.

İkiden fazla kosta kırığı varsa, hasta multipl travmalar grubun­da değerlendirilmelidir. Bu durum solunum fonksiyonlarını etkiler, ağrıya bağlı şok gelişebilir.

Akciğer ve plevra penetrasyonu yoksa kosta kırıklarının tedavi­si semptomatiktir. Ağrının kontrol altına alınması gerekir. Aksi tak­dirde etkisiz solunumun sonuçları kötü olabilir. Bu nedenle interkostal sinir blokları yapılabilir.

Kosta Kırığında Acil Bakım

ABC değerlendirilip kontrol altına alınır,
Tek kaburga kırığında eksternal fiksasyona gerek olmayabilir. Hasta rahat pozis­yonda yatırılır.
Multipl kırıklarda göğüs duvarı dışarıdan immobilize edilerek, hastanın daha ra­hat solunumunu sürdürmesi sağlanır.
Yaşam bulguları değerlendirilir.
Ağrı giderilir. Ancak solunum merkezini deprese eden narkotik analjezikler kulla­nılmaz.

Sternum Kırığı

Kunt bir travma sonucu oluşur. Bıçak saplanırcasına ağn, has­sasiyet, şişlik, çıtırtı sesi sternum kırığının belirti ve bulgularıdır. Te­davi genelde semptomatik olmakla birlikte ciddi kırıklarda cerrahi girişim gerekebilir.

Primer Toraks Travmalari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.