Saglikli Kilo Alma Yontemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Sa?l?kl? ve çe?itli kilo alma yöntemleri
E?er kilo al?yorsak vücudumuza giren kalori miktar?, yakt???m?z kalori miktar?ndan daha fazla demektir. Yani bu ba?lamda kilo almak istiyorsak yakt???m?z kaloriden fazla kalori almam?z gerekti?ini söyleyebiliriz.Sa?l?kl? kilo almak istiyorsak ilk önce protein içeren g?dalar? tüketmek kilo almam?z konusunda bizlere katk?s? çok büyük olacakt?r. Proteinler kas yap?m?z? spor ile bir ?ekle sokacakt?r. Spor yapmak demek mutlak suretle zay?flamak anlam?na gelmez. Spor yapmak vücudunuzu, proteinlerin ihtiyac? olan yerlere ta??yarak ?ekle girmenizi sa?lar ve bunun sonucu olarakta çok uzun süre geçmedikçe onlar? yakman?z hiçte kolay olmayacak.

 

Spor yapt?ktan sonra karbonhidrat tüketiminize dikkat edin. Antrenman sonras?nda alm?? oldu?unuz karbonhidrat miktar?, egzersiz yaparken yakt???n?z karbonhidrat? geri alman?z? sa?layarak hem güzel bir görüntüye hem de kilo alman?za yarar? olacakt?r.

Ö?ünlerinizi 3 ö?ün olarak de?il, 6-7 ö?üne ç?kart?rsan?z vücudunuzun daha çok besin de?erlerini depolamas?n? sa?lars?n?z.

?unu da söylemeliyim ki i?tah?n?z? açacak g?dalar? daha fazla tüketirseniz daha fazla ö?ün yiyerek daha fazla kilo alabilirsiniz.

Saglikli Kilo Alma Yontemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.