Robert James Graves Hastaligi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Graves Hastalığı Nedir

Robert James Graves 1796 – 1853

HERHANGİ BİR hastalığı isimlendirirken ilk defa bu hastalığı tarif etmiş olan bilginin ismini ancak ölümünden sonra zikret­mek genellikle iki fayda sağlar. Bunlardan birincisi hastalığın eksiksiz olarak tetkik ve tarifine imkan vermesi, diğeri de ilk tarif etmiş olan bilginin adının ebedileşme imkanının bulunmasıdır. Graves hastalığın­da ne yazık ki her iki şık da tahakkuk edememiştir. İlk yanlışlık hipertiroidizm, tirotoksikoz ve eksoftalmik guatr hallerinin aynı antite için­de mütalaa edilmesi ile başlamıştır. İkinci hata da birincisine.bağlı ola­rak tahakkuk etmiş ve bu hastalıkta hiç olmazsa 20’den fazla araştırı­cının isminin karışmasına yol açmıştır. Bathlı bir hekim olan Dr. Caleb Parry 1786 yılında birkaç olgu müşahede etmiş fakat bunlar ancak 1825 yılında yayınlanmıştır. Graves ise 1835 yılına kadar hiçbir tebliğ­de bulunmamıştır. Bu tarihte de ancak 3 olgu zikretmiş ve açıklamaları Parry’ninkilere nispeten zayıf kalmıştır. Buna mukabil bir Alman pra­tisyeni olan Kari Basedow 1840 yılında hastalığı mükemmel bir şekil­de tarif etmiş ve bu yüzden çağdaşları onun ismini bu hastalığa vermiş­lerdir. Daha sonra Sir William Osler “Parry Hastalığı” şeklinde sıkı bir kampanya açmış fakat hiçbir zaman bu isimlendirme revaç bulmamış­tır. Graves ne hastalığı keşfetmiş ve ne de mükemmel bir tarifini ver­memiş olmakla beraber tıp tarihinde ismi bu hastalığı belirtir olmuştur. 1796 yılında dünyaya gelen Robet Graves, bir doktorun oğludur. Dub­lin de Trinity Koleji’nde parlak bir öğrencilik hayatından sonra 3 yıl süreyle seyahat etmiştir. Pek büyük bir ko­laylıkla lisan öğrenme yeteneğinde olan Graves bir gün Avusturya’da gaye! mükem­mel Almanca konuşmasından dolayı casus zannı ile tevkif edilmiş ve 10 gün hapiste kalmıştır. Bu gezisi sırasında Alp Dağla­rı ‘nda büyük İngiliz Ressamı Turner’le karşılaşmış ve yeni tanışan iki arkadaş birbir­lerinin isimlerini sormadan aylarca beraber dolaşmışladır.

Dublin’e döndükten sonra Graves. Me-ath hastanesine atanmıştır. Burada çalışma­ya başlayan Graves tıp öğrencilerinin biz­zat hasta ile meşgul olmalarını ve her has­tanın anamnezini almalarını isteyen bir öğ­renim şekli takip etmek istediği için, o güne kadar bu şekilde tıp tahsi­line alışmamış olan öğrencilerin itirazları ile karşılaşmıştır. Fakat bu öğrenim sistemi büyük bir başarı sağlamış ve hemen hemen bugün bi­le bütün dünya tıp okullarında uygulanmaktadır. Graves’in bu çalışma­ları Dublin’in Avrupa tıp okulları arasında çok ünlü olmasına olanak sağlamıştır.

Graves’tan önceleri, ateşli hastalan tedavi etmek için aç bırakırlar ve kan alırlardı. Graves bu hastalara yeterli ve gerekli miktarlarda gıda verilebileceğini göstermiştir.

Graves yıllarca Dublin’in en büyük hekimi olarak şöhret kazandı ve mükemmel öğrenciler yetiştirdi. 1853 yılında ölmeden evvel mezar taşına “Ateşli hastalara yemek yedirdi” yazılmasını vasiyet etti.

Robert James Graves Hastaligi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.