Meniere Hastaligi ve Prosper Meniere

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Meniere Hastalığı

Prosper Meniere 1799 – 1862

Menier Hastalığı Nedir

PARİS SAĞIRLIK Enslitüsü’nün direktörü olan Prosper Meni­ere hasla bir halde ölüm döşeğinde yatarken, ani olarak meyda­na gelen bir sağırlıkla beraber kulak uğultusu, solgunluk, bulantı ve baş dönmesi ile müterafık bir sendrom tarif etmiştir.

Ancak bu başarıyı hayatta iken tatmak fırsatını elde edememiştir. Yukarıda tarif etmiş olduğu hastalık isminin tıp tarihine geçmesine ne­den olmuştur.

Bir tüccarın oğlu olan Meniere, 1799 yılının Haziran ayının 18’in-de Fransa’da Angers Kasabasf nda dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini doğduğu kasabada tamamlayan Meniere tıp tahsil etmek üzere Paris’e gitmiştir. Öğrencilik hayatı çok başarılı ve parlak olarak geçmiş, 1826 yılında bir altın madalya kazanmış ve 1828’de tıp doktoru unvanını al­mıştır. Ünlü cerrah Dupuytren’e klinik asistanlığı yapmış ve 1830 ih­tilali sırasında Hotel Dieu hastanesinde yatırılan 2.000 yaralının teda­visi ile ilgilenmiştir.

1832 yılında Meniere, Paris Tıp Fakültesi’ne asistan profesör ola­rak tayin edilmiş fakat bu görevi beklenmeyen bir nedenle yarım kal­mıştır. Büyük bir adlitıp uzmanı olan Orfila’nın telkini ile Meniere, K-ral Louis Philippe tarafından Berry düşesinin gebeliği ile meşgul ol­ması emredilmiştir. Fransa Kralı X. Charles’in oğlu olan Dük de Berry katledilmişti. Bu dükün dul karısı olan düşes 1832 yılında Marsilya civarına gelmiş ve 12 yaşındaki oğlunu kral yapmak gayesiyle mücade­leye girişmiş idi. Fakal vukubulan çarpışma sonunda Düşesin adamla­rı geri püskürtülmüş ve Düşes de hükümet kuvvetleri tarafından esir edilerek Blays Kalesi’ne hapsedilmişti.

Meniere yapmış olduğu muayene sonunda Düşesin gebe olduğunu tespit etmişti. Düşesin bir İtalyan asilzadesinden gebe kaldığı ve bir gizli nikahın mevcut olduğu anlaşılmıştı. Sonucun bu şekilde tecellisi Düşese karşı olan hareketin durdurulmasına sebep olmuş ve Düşes ser­best bırakılarak. Fransız hükümetinin tasvibi ile Meniere’in kadını İtalya’ya götürmesi uygun görülmüştür. Bu suretle Meniere. Düşese Napoli’ye kadar refakat etmiştir. İtalya’dan döndükten sonra Meniere, Profesör Chomele asistan olarak çalışmıştır.

1835 yılında Garonnc’Iarda çıkan bir kolera salgını ile mücadele etmek üzere o bölgeye gönderilmiştir. 1838 yılında Sağır ve Dilsizler Okulu’na doktor olarak atanmıştır. Bundan sonra Otoloji ile ilgili ça­lışmalar yapmıştır.
Meniere, Paris entelektüel hayatında oldukça ünlü bir şahsiyetti. Balzac. Saint-Beuve. Victor Hugo ve diğer birçok yazarlarla samimi bir arkadaşlığı vardı. Kendisi de esasen çok kültürlü bir kimse olmak­la beraber özellikle eski Yunan ve Latin klasiklerini yakından tanımak­ta idi. ”Latin Şairler Üzerinde Tıbbi Tetkikler” ve “Bir Hekim Olarak Çiçeron'” adlı eserleri bu bilgisini yeterince kanıtlayacak değerde iki eserdir.
Meniere, 1838 yılında radyo aktivitenin kaşiflerinden biri olan An-tuan Becquerell ailesinin bir kızı olan Matmazel Becquerell ile evlen­miştir. Oğullan Dr. Emil Meniere de yine babası gibi bir kulak uzmanı olmuştur. Prosper Meniere 1862 yılı Şubat ayının 7’sinde infleuenza pnömonisinden hayata gözlerini kapamıştır.

Meniere Hastaligi ve Prosper Meniere adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.