Robert Koch – Koch Basili’ni Kim Buldu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Koch Basilini Kim Buldu?

Koch Basili

Robert Koch 1843 – 1910

1843 YILINDA Hanover’de Klausthal kasabasında dünyaya ge­len Koch, bir maden mühendisinin oğludur. İlk tahsilini doğdu­ğu şehirde tamamlayan Koch. 1866 yılında Göttingen Üniversitesi’n-den mezun olmuştur. Fransa-Prusya Savaşına bir cerrah olarak iştirak ettiği sırada civar köy ve kasabalarında da pratisyenlik yapmıştır.

Robert Koch’un çalışması, insan gayreti ve azmi ile başarılacak muazzam işlere klasik bir misal teşkil edecek mahiyettedir. Üniversi­te çevresi ve etkilerinden uzak. kendi mikroskobu ile yapmış olduğu çalışmalar insan üstü bir azmin ifadesi olmuştur.

1876 yılında küçük bir kasabada pratisyenlik yaptığı sırada şarbon basili hakkında bir eser yayınlamış ve bu basilin uzun zincirler yaptığı­nı ve sporlar halinde yıllarca virulansını muhafaza ettiğini bildirmiştir. Bugün bu buluşun bir mikro-organizmanın herhangi bir hastalığa sebep olabileceğini iddia eden ilk keşif olduğuna inanmak gerçekten pek güç­tür. Koch bu muazzam işi başarmış en ufak bir şüpheye mahal bırakma­dan mikroorganizmaların hastalıklara sebep olabileceğini ispat etmiş­tir. Bir köy hekimi olan Koch’un bu keşfi büyük Pasteur’e takip edece­ği yolu göstermiş ve neticede bakteriyoloji ilminin temelleri atılmıştır.

Ertesi yıl Koch bakterileri tespit ve boyama usullerini neşretmiştir. Bundan sonra Koch’u tababetteki erişilmez mevkiine yükselten eserler birbirini takip etmiştir. Bu yıllarda kendisini İmparatorluk Sağlık Ser­visi’ne atanmış görüyoruz. Burada araştırmalarını çok daha uygun ko­şullar altına başarmak imkanını elde edecektir.

1881 yılında Koch, Uluslararası Londra Tıp Kongresi”nde, bakterile­rin saf kültürünü göstermiştir. Pastcur’ün bu konudaki yazısında “C’est’un grand pıogres” yani “Bu büyük bir ilerlemedir” denilmektedir.

1882 yılı 24 Martı ‘nda Koch. Berlin Fizyoloji Derneği’ne tüberkü­loz basilini keşfettiğini bildirdi.
1885’de Berlin Üniversitesi hijyen profesörlüğü kendisine teklif edil­di ve o da kabul ederek bu vazifeye geçti. Fakat araştırma konusunda olan muazzam azmi ve arzusu kendisinin öğrencileriyle meşgul olmasına im­kan vermediği için birkaç yıl sonra profesörlükten ayrıldı. Kendisi için te­sis edilen İnfeksiöz Hastalıklar Enstitüsü’nün başına geçti.

Koch tekrar tüberküloz basili ile uğraşmaya başladı. 1890 yılında Tüberkülini keşfetmesi bütün dünyada bir yankı uyandırdı. Koch seya­hatlere çıkarak epidemileri tetkik etli. Britanya hükümetinin ricası üze­rine Hindistan’a giderek bubonik veba üzerinde tetkiklerde bulundu. Hastalığın insanlara fare pireleri ile geçtiğini ispat etti. Doğu Afrika’da Çe-Çe sineği üzerine çalıştıktan sonra Seylan’da malana tetkikine git­ti. 1906 yılında “Uyku Hastalığı Komisyonu” Başkanı olarak Güney Afrika’ya gitti.
1905 yılı Nobel Tıp Ödülü kendisine verildi.

Koch tipik bir Prusyalıdır. Sertliği, azmi ve çalışkanlığı ile bu ka­rakterin canlı bir örneğidir. Şüphesiz ki Koch insanlığın yetiştirmiş ol­duğu en büyük bilginlerden biridir. 1910 yılı Mayısı’nın 27’sinde öldü ve vasiyeti üzerine cesedi yakılarak Berlin Enstitüsü’nde muhafaza al­tına alındı. Koch’un tıp ilmine yapmış olduğu hizmetler bir abide gibi duracaktır. Tıbba onun kadar faydası dokunmuş bilgin pek azdır.

Robert Koch – Koch Basili’ni Kim Buldu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.