Norolojik Acil Hastaliklar ve Bas Agrisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Nörolojk Acil Hastaliklar ve Baş Ağrısı

Hastalar acil ünitelere pek çok hastalık veya olayda en önemli belirtilerden biri olan farklı şiddet ve nedendeki baş ağrısıyla gele­bilirler.

Hastanın Değerlendirilmesi

Baş ağnsı olan bir hastaya yaklaşımda önce acil ve ciddi durumlar araştınlmalıdır. Kafa travması hikayesi, nöbet geçirip geçirmediği, önceden nörolojik defısit olup olmadığı, baş ağnsmın yeni ve yakın za­manda ani ve aynı tarzda başlaması, menenjit bulgulan, temporal arterit, parakraniyal yapılann hastalıktan ve karbondioksit gibi intoksi-kasyonlar öncelikle sorgulanmalıdır. Ağnnın değerlendirilmesinde PQRST yöntemi kullanılır (Fiziksel tanılama bölümünde aktanlmıştır).

Ağrıyla Birlikte Olan Belirti ve Bulguların Değerlendirilmesi

Ateş; menenjit, ensefalit ve viral enfeksiyonlara bağlı başağ-rısını düşündürür. Hipertansiyon; özellikle intraserebral ve suba-raknoid kanamalara yol açarak ani ve şiddetli baş ağrısı yapar. Kutanöz anjiyomlar; santral sinir sisteminde arteriyovenöz mal-formasyonlar ve subaraknoid kanamaya bağlı baş ağrısı yapar­lar. Temporal arteritte arter trasesinde nodüllarite ve hassasiyet; nörolojik muayenede unilateral kraniyal sinir, serebellar, motor ve refleks anormallikleri; intrakraniyal kitleyi düşündürür. Papi-lödenv, kafa içi basınç artışını gösteren önemli bir bulgudur. Re­tinanın önünde kanama ve akut konfüzyon gelişimi; subarakno­id kanamayı düşündürür. Kafatası hassasiyeti; migren, subdural hematom ve temporal arteritte olur.

Tanı

Baş ağrısında en önemli tanı yöntemi iyi bir öykü ve hastanın değerlendirilmesi sonucu alınan bilgilerdir. Bunun yanısıra belirtile­re göre bazı radyolojik tetkikler ve laboratuar testleri tanı koymayı kolaylaştırabilir. Örneğin, kafa içi basıncını arttıran olaylann varlı­ğında tomografi çekilmesi gibi.

Tedavi ve Bakım

Ağrının sebebine göre ilaç tedavisinde analjezikler antienflama-tuar ilaçlar, migren ağrılarında serotonin antagonistleri, vazokonst-rüktörler, antidepresanlar, bazı vakalarda diüretik, antihistaminik ve kortikosteroidler kullanılır. Hastaya oral kontraseptif ilaç kullan­maması, besin alımına dikkat etmesi özellikle aşırı kahve, et, pey­nir çikolata ve alkol alımının migren ağnlannda etkili olduğu belir­tilir. Hasta ilaçlarla birlikte masaj, sıcak soğuk uygulama gibi ilaç dışı yöntemleri kullanmaya yönlendirilir.

Norolojik Acil Hastaliklar ve Bas Agrisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.