Mesane Anatomisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Mesane Anatomisi

Mesane idrarın depolanması ve periyodik olarak boşaltılmasını sağlayan muskuler yapıda bir organdır, innervasyonuna ve farmakolojik ajanların etki lokalizasyonuna bağlı ola­rak iki bölgeye ayrılarak incelenmektedir. Bu tanımlamaya göre, üreteral orifislerin hizasında geçen bir sınırla mesane kranial ve kaudal olarak ikiye ayrılmakta ve bu alanlar mesane tabanı ve mesane cismi olarak tanımlanmaktadır.

Muskuler yapısı

Mesane duvarı üç adet kas tabakasından oluşmaktadır. Bu kas tabakaları sadece mesa­ne boynunda gerçek anlamda üç tabaka halinde yer almaktadır (8, 9). Diğer bir deyimle, me­sanenin geriye kalan bölümünde bu kas tabakaları çeşitli düzenlerde uzanımlar göstermekte ve birbiriyle kesin sınırlarla ayırt edilebilmektedirler. Bununla beraber klasik olarak mesane duvarım oluşturan kas tabakalarının içte longitidunal, ortada sirküler ve dışta longitidunal kas tabakalarından oluştuğu bilinmektedir (9). Đçteki longitidunal kas tabakası mesane mukozası­nın hemen altında yer almakta olup, mesane duvarında çok yönlü uzanımlar göstermektedir. Sadece mesane boynu seviyesinde gerçek bir longitidunal kas tabakası olarak devam etmekte­dir (8, 9) . Orta sirküler kas tabakası mesanenin tamamını kaplamakla birlikte, özellikle posterior duvarında daha belirgin yapıdadır. Bu kas tabakası mesane boynunda sona ermekte ve üretral muskuler yapıya uzanım göstermemektedir. Mesane boynuna yaklaştıkça kalınlaş­makta olan sirküler kas tabakası, mesane boynunda konsentrik bir halka oluşturmaktadır (8, 9). Dış tabakayı oluşturan longitidunal kas tabakası özellikle posterior ve anterior yüzeylerde daha belirgin olmakla beraber, lateral duvarlarda daha incedir. Posterior kas gurubu anterior kas grubuna göre daha kuvvetli olup, mesane boynuna doğru posteromedial ve posterolateral olmak üzere iki form oluşturur. Posteromedial kas grubu derin trigonda apekse doğru uzanım gösterirken. posterolateral grubu oluşturan lifler ise derin trigonun apeksinin etrafını çevrele­yerek anteriora uzanır ve proksimal üretranın anterior yüzeyim oluşturur. Bu detrusor kas de­metlerine “heiss demetleri” de denmektedir.

Mesane Anatomisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.