Böbrek üreter mesane yaralanması

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Böbrek Yaralanması:
Böbrek yaralanmaları, künt travmalarda %10 oranında görülür. %10-20 olguda diğer sistem yaralanmaları ile birliktedir. Acil laparatomi gerekiyor ve zaman kısıtlı ise böbreklerin durumu en iyi ekskretuar ürografi (EU) ile gösterilir.

Böbrek yaralanmasının EU bulguları; kontrast madde atılımının azlığı veya yokluğu opasifiye alanların opasifiye olmamış alanlarla ayrılması, toplayıcı sistemden süzülen kontrast maddenin ekstravazasyonudur. Her ne kadar EUnın böbrek travmasındaki rolü iyi bilinirse de BT böbrek dışında eşlikedebilen diğer organ yaralanmalarını da gösterebileceği için günümüzde daha çok tercih edilmektedir. BT ile yaralanma tipi saptanabildiği için yöntem tedavi şeklinin seçiminde de rol oynar.

İntrarenal hematom kontrastlı BTde boyanan parankim içinde boyanmayan alanlar olarak izlenir. Kontüzyonda yaralanmamın derecesi daha azdır. Laserasyonda , böbrek parenkiminde lineer defekt mevcuttur ve sıklıkla böbrek çevresinde kan veya idrar varlığı tabloya eşlik eder

Kanama genellikle orta hattı geçmez. Orta hattı geçen kanama, aort yaralanmasını gösterir. Diğer bir renal tarvma nedeni biyopsi gibi girişimlere sekonder gelişen iyatrojenik travmadır. Sanıldığı kadar az olmadığı ve biyopsiden 24-72 saat sonra yapılan BT kontrollerinde olguların %57-70sinde hematom saptandığı bilidirilmiştir.

Üreter Yaralanması:
Klinik sessizdir. Kontrast madde ekstravazyonu görülmesi diyagnostiktir.

Mesane Yaralanması:
Mesane yaralanmasına %10-15 oranında pelvik fraktürlerde eşlik eder. Tanı için mesanenin %4lük 400 ml kontrast madde ile doldurulmasıyla yapılan sistogram yeterlidir.

BT – sistogram da eşdeğer bulgular verebilir. Kontrast madde ekstravazasyonu diyagnostiktir. Üç tip ekstravazyon vardır. İlk tipinde mesane tavanında gelişen intraperitoneal perforasyonda kontarst madde barsakansları arısna dağılır. İkinci tip perforasyon, mesanenin diğer bölgelerinden görülür ve kontrast madde ekstraperitoneal alanda perivezikal yağ dokusuna sızar.

Skrotum, karın ön duvarı, penis, kasık ve obturator foramene dağılabilir. Olguların %80ini oluşturan bir tip, genellikle pelvik fraktürle birliktedir. Üçüncü tip perforasyon, intramural ekstravazasyon ve lokal duvar kalınlaşması şeklindedir.

Böbrek üreter mesane yaralanması adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.