Trigon Arterivel ve Venoz Sistem

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Trigon

Superfisiyal ve derin olmak üzere iki tabakadan oluşmaktadır.

Superfisiyal trigon: intravezikal üreterin longitidunal kas lifleri üreteral orifis seviye­sinden itibaren ayrıldıktan sonra, kesintisiz bir şekilde mesane tabanına kadar devam ederek superfisiyal trigonu oluşturmaktadır. Bazı lifler ise, her iki submukozal üreter arasında bulu­nan, trigon tabanına doğru uzanım göstererek, karşı tarafa ulaşmaktadır. Geriye kalan bazı kas demetleri ise yelpaze şeklinde internal meatusun posterior kenarını çevreler ve erkek uretrasında verumontanum, kadın üretrasında ise eksternal seviyesinde sonlanır.
Derin trigon: Distal üreterde Waldeyer kılıfını oluşturan tüm yapılar, kesintiye uğra-maksızın, mesane boynuna kadar devam ederek derin trigonu oluştururlar. Burada tubuler yapı halindeki lifler düz bir şekil alıp, daha sıkı bir kas tabakası haline gelirler. Bu liflerin üst kenarındaki bölümleri karşı taraf orifisine kadar uzantılar verir ve trigonal yapının tabanını oluşturur. Bu yapıya interüreteral ligament ( mercier barı ) de denilmektedir. Alt kenarındaki lifler ise medial ve inferior yönde yayılım gösterirler. Derin trigon intenal meatus seviyesinde sıkı bir fıbrokollajenöz yapı şeklinde sonlanmaktadır. Derin ve superfisiyal trigonlar arasında bir kas bağlantısı yoktur ve birbirinden kolaylıkla diseke edilebilirler.

Arterivel sistem:

Mesanenin arteriyel beslenmesi hipogastrik arterin dalları olan superior, medial ve inferior vezikal arterlerden sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra obturator ve inferior gluteal arterlerden de mesaneye ulaşan ufak dallar mevcuttur. Kadınlarda üreterin ve vajinal arterler­den de mesane tabanına ulaşan bazı ufak dallar vardır.

Venöz Sistem:

Mesaneyi saran zengin bir venöz pleksus mevcut olup, adventisya tabakası ile sarılıdır. Bu vezikal pleksusu oluşturan venler birkaç ana ven haline gelerek hipogastrik vene dökülür­ler. Diğer yandan vezikovenöz pleksusun, penisi drene eden retropubik venöz pleksus ve perineal drenajın meydana geldiği Santorini pleksusu ile de bağlantıları bulunmaktadır

Trigon Arterivel ve Venoz Sistem adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.