Makroanjiopati

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Makroanjiopati

Aterosklerozis komplikasyonları diabetiklerde, diabet olmayanlara göre daha sıktır, daha erken ortaya çı­kar ve daha ciddidir. Diabetiklerin dörtte üçü kardio-vasküler olaylardan ve yarısından fazlası koroner yet­mezliğinden ölür. Diabetiklerde aterosklerozisin bazı spesifik klinik özellikleri diabetik makroanjiopati teri­mini doğru kılar: aterosklerozisin alt ekstremitelerde distali tercih etmesi, asemptomatik iskemik kalp hastalı­ğından sorumlu rudimentar miyokard infarktüsleri; sık­lıkla hipertansiyonun da bulunmasının kolaylaştırdığı çok sayıda geçici iskemik ataklar.

Diabetin bilinen bir vasküler risk faktörü olmasına rağ­men, kronik hipergliseminin ağırlığı ile makroanjiopatik komplikasyonların insidansı arasında bir ilişkiyi göste­ren kesin dayanaklar yoktur. Diabetiklerde aterosklero­zisin ağırlığı aslında diğer majör risk faktörlerinin sık­lıkla birlikte bulunmasına bağlı gibi görünmektedir: HT, hiperlipidemi, aşırı kilo. Üretken yaştaki diabetik kadınlar, aterosklerozis açısından erkeklere kıyasla, olan doğal avantajlarını kaybettiklerinden, diabet, kadınlarda erkeklere göre daha önemli bir vasküler risk faktörüdür.

Diabetiklerde aterosklerozisin hızlanması ile ilgili başlı­ca faktörler: diyet faktörleri (total lipid ve doymuş yağ alınımının rolü); kanla ilgili pıhtılaşma faktörleri; doku hipoksisinden sorumlu metabolik faktörler (hemoglobi­nin Alc fraksiyonunun glikozilasyonu, sorbitolün erit­rosit içi depolanması, vs.); HT; lipid bozuklukları, özel­likle hipertrigliseridemi ve hiperinsülinizmin varsayılan aterojenik rolü.

Hiperinsülinizm şartlarından kaçınmak için iyi kan glükoz kontrolü gerekir. Birlikte olan vasküler risk faktör­lerinin de düzeltilmesi gerekir: şişman hastalarda düşük kalorili diyet, HT ve/veya hiperlipideminin tedavisi, si­garayı zorunlu bıraktırma.

Makroanjiopati adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.