Diabetes Mellitus

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Diabetes Mellitus

Diabet yaşa bakılmaksızın çok yüksek oranda ED sebebi olan önemli bir kronik hastalıktır. Yaşlı diabetik erkeklerde (bazılarında libido azalması ile birlikte olmak üzere) kısmi veya tam ED görülmektedir. Diabetin süresine bakılmaksızın 40 yaş üstündeki hastalarda daha gençlere oranla erektil yetersizlikler daha sık bildirilmiştir. Yaşa ve hastalığın süresine bağlı olarak diabetik popülasyonda ED’nin prevelansı %27.5 ile %59 arasında değişmektedir.

Diabette ED patofizyolojisi nörojenik, vasküler ve hormonal faktörleri içeren birçok mekanizmanın birlikte hareketi ile açıklanabilir. Keza endotel ile birlikte penil düz kas relaksasyonunun bozulması ve nitrik oksit (NO) yapımının azalması da bu faktörlere ilave edilebilir22. Son zamanlarda yükselmiş korporeal düz kas tonusu da diabetik erkeklerde primer ED sebebi olarak gösterilmektedir. Diabetik erkeklerde ED’nin ilk semptomu ereksiyonu devam ettirememedir. Somatik ve otonom nöropati ile birlikte olan yaşlı diabetiklerde nörojenik ED gelişebilir25. Yaşa bakılmaksızın diabetik erkeklerde hastalıklarının ilk 10 yılında ED gelişir. Kötü kan şekeri regülasyonu ED ile birliktedir. Kan şekeri regüle olsa bile nörovasküler komplikasyonlar uzun dönemde seksüel fonksiyonları etkiler. Gonadal disfonksiyon da diabetiklerde görülebilen bir diğer ED sebebi olabilir. Düşük Leydig hücre fonksiyonu yanında yüksek idrar LH atılımı ve düşük serum serbest testosteron seviyeleri bulunur.

Diabetes Mellitus adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.