Hipertansiyon ve Diyabet Hastaligi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hipertansiyon ve Diyabet Hastalığı

Diabetik nüfusun yaklaşık % 30’u hipertansiyonladur.

Hem retinal ve özellikle renal mikroanjiyopatinin ağır­laşmasını önlemek, hem de ateroskleroz komplikasyon-lannı, özellikle serebrovasküler olayları sınırlandırmak için HT’un düzeltilmesi gerekir.

Sonuç olarak, orta derecede HT’un bile hipergliseminin vasküler sonuçları üzerindeki kötüleştirici etkisi nede­niyle, diabetikler için kan basıncının 140/90 mmHg’mn altında olması gerekli görünmektedir.
Sağlık ve diyet önerileri, orta derecede tuz kısıtlaması ve şişmanlık söz konusu ise, düşük kalorili bir diyet şeklinde olmalıdır. Diabetiklerde antihipertansif tedavi reçetesinde günlük doz sayısı sınırlandırılmaya çalışıl­malı ve ilacın güvenilirliği gözönüne alınmalıdır.

Diabetiklerde HT tedavisi için ilk seçenek ilaçlar kardi-oselektif Beta-blokerler, kalsiyum antagonistleri (özellikle yaşlı hastalarda ve/veya mikroanjiyopatili hastalarda) ve angiotensin converting enzim inhibitörleridir. Yukarı­daki ilaçların etkinliğini kuvvetlendiren diüretikler ikin­ci seçenek olarak yazılırlar. Başlangıç halindeki diabe­tik nefropati ile ilişkili HT durumunda, HT sınırda bile olsa, kan basıncının düzeltilmesi mikroalbuminüride (bu terime bak.) belirgin gerileme ile sonuçlanır. İntra-renal hemodinami üzerine muhtemel etkileri nedeniyle, angiotensin converting enzim inhibitörleri bu endikas-yonda özellikle yararlı gibi görünmektedir.

Hipertansiyon ve Diyabet Hastaligi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.