Lipitaksin 20 mg uyarılar ve önlemler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Senkop ve “ilk doz” Etkisi: Hytrin tabletleri, alfa-adrenerjik blokaj yapan diğer ajanlar gibi tedavinin ilk dozunu veya ilk bir kaç dozunu takipen, kan basıncında belirgin düşüşe özellikle postural hipotansiyon ve senkopa neden olabilir. Tedavi birkaç günden daha fazla kesilirse ve sonra tekrar başlanırsa, benzer bir etki beklenebilir. Alfa adrenerjik blokaj yapan diğer ajanlarla da dozun hızlı arttırılmasıyla veya diğer antihipertansif ilaçların ilavesiyle senkop bildirilmiştir. Bazen senkop epizodunda önce kalp atım hızının dakikada 120-160 vuruş olduğu bir supraventiriküler taşikardi atağı görülebilirse de senkopun aşırı postural hipotansif bir etkiye bağlı olduğu düşünülmektedir. İlaveten, postural hipotansiyon semptomlarına, hemodilüsyon katkısının olasılığı da düşünülmelidir.
Senkop veya aşırı hipotansiyon olasılığını azaltmak için tedavi her zaman, ilaç tabletin yatarken verilen 1 mg’lık dozu ile başlatılmalıdır. Başlangıç tedavisi olarak 2 mg, 5 mg, 10 mg’lık tabletler endike değildir. Doz bundan sonra “Doz ve Uygulama” bölümündeki önerilere göre yavaş yavaş arttırılmalı ve ilave antihipertansif ajanlar dikkatle eklenmelidir. Hasta tedavinin başlangıcı sırasında oluşabilecek senkop sonucunda yaralanmaya neden olabilecek durumlardan sakınması konusunda uyarılmalıdır.
Çoğul dozların kullanıldığı yaklaşık 2000 hipertansif hastayı kapsayan kilinik çalışmalarda hastaların %1’inde senkop bildirilmiştir. Selim prostat hiperplazisi olan 1200 hastanın tedavisini kapsayanklinik çalışmalarda senkop insidansı %0.7’dir.
Eğer senkop oluşursa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. İlaç tabletlerinin ortostatik etkisinin, kronik kullanımda bile doz verildikten kısa süre sonra daha fazla olduğunu gösteren bulgular vardır. Tedavinin ilk 7 günü risk daha fazladır, ama bütün zaman aralıklarında söz konusudur.
Geçmişindeki miktürisyon senkobu olan hastalara alfa-bloker verilmemelidir. Prostat kanseri: Prostat kanseri ve SPH aynı semptomları verebilir. Bu 2 hastalık sıklıkla aynı – anda mevcut olabilir. Dolayısıyla, SPH olduğu düşünülen hastalar ilaç tedavisine başlamadan önce, prostatik karsinom açısından kontrol edilmelidir. Ortostatik hipotansiyon: Senkop ilaç tabletlerin en şiddetli rtostatik yan etkisi olduğu halde, kan basıncının düşmesine bağlı olan başdönmesi, sersemlik ve çarpıntı gibi semptomlar çok daha yaygın olup, klinik çalışmalara katılan hastaların %28’inde görülmüştür. Selim prostat hiperpralizi hastaların klinik çalışmalarında hastaların %21’inde başdönmesi, hipotansiyon, postural hipetansiyon, senkop ve vertigo görülmüştür. Bu tür olayların potansiyel sorun oluşturduğu mesleklerde çalışan hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır.
Hastalar özellikle tedavinin başlangıcında senkopal ve ortostatik semptomlar olasılığına karşı uyarılmalı; ilk dozdan sonra, doz arttırılmasından sonra ve bırakılmış bir tedaviye yeniden başlanılmasından sonra, 12 saat için araba kullanmaktan ve dikkat gerektiren görevlerden kaçınmalıdırlar. Bu hastalar, tedavinin başlangıcı sırasında senkop oluşabileceğinden olası yayalanmalardan sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Kan basıncının düşmesine bağlı semptomlar ortaya çıktığında her ne kadar bu semptomlar her zaman ortostatik değilse de, hastalara oturmaları veya sırtüstü yatmaları ve oturur veya yatar durumdan doğrulurken dikkali olmaları öğütlenmelidir. Başdönmesi, sersemlik veya çarpıntılar rahatsızlık verici ise doz ayarlanmasının yapılabilmesi için, bunlar hekime bildirilmelidir. Hastalara ilaç tabletle uyku hali veya somnolans ortaya çıkabileceğide söylenmelidir. Bunlar araba veya ağır makineleri kullananların dikkatli olmasını gerektirir.
Laboratuar testleri: Kontrollü klinik çalışmalarda hematotrik, hemoglobin, beyaz kan hücreleri, total protein ve albumin değerlerinde ufak ama istatistiksel olarak önemli düşüşler olmuştur. Bu laboratuar bulguları, hemodilüsyon olasılığını düşündürür. İlaç ile 24 aylık tedavide, prostat spesifik antijen seviyelerinde, önemli bir değişiklik olmamıştır.
Hamilelikte kullanımı: Hamilelerde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur ve ilacın gebelikteki güvenirliği bilinmemektedir. Potansiyel yararları anne ve fetusa karşı oluşabilecek risklerden üstün çıktığı durumlar dışında ilaç hamilelikte önerilmez.
Emziren Anneler: Terazosinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile atıldığından emziren annelere terazosin verilirken dikkatli olunmalıdır.
Pediatrik kullanım: Çocuklarda güvenirlik ve etkinlik çalışmaları yapılmamıştır.

Lipitaksin 20 mg uyarılar ve önlemler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.