ROCEPHIN IM 1 GR 1 AMPUL Uyarılar Önlemler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, dikkatli bir anamnez alınsa bile anafilaktik şok olasılığı önceden belirlenemez. Seftriakson da dahil olmak üzere hemen bütün antibakteriyel ilaçlar için psödomembranöz kolit oluşma olasılığı vardır. Bu nedenle, antibakteriyel ilaç kullanımını izleyen ishal tablolarında bu tanı, seçenekler arasında düşünülmelidir. Diğer antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi, duyarlı olmayan mikroorganizmaların neden olduğu süper enfeksiyonlarla karşılaşılabilinir. Önerilenden daha yüksek doz uygulanan vakalarda, safra kesesi ultrasonografisinde safra taşını düşündüren gölgeler saptanmıştır. Bu gölgeler Rocephin tedavisinin tamamlanması veya ara verilmesi sonucu kaybolan kalsiyum seftriakson çökeltileridir. Bu bulgulara, nadiren semptomlar da eşlik edebilir. Semptomatik vakalarda, cerrahi olmayan, konservatif tedavi önerilmektedir. Semptomatik vakalarda Rocephin tedavisinin sonlandırılmasına hekim karar verir. Rocephin ile tedavi gören hastalarda safra tıkanmasına bağlı olması muhtemel pankreatit vakaları nadiren bildirilmiştir. Hastaların çoğunda, daha önceden uygulanmış majör bir tedavi, şiddetli hastalık ve tam parenteral beslenme gibi safra stazı ve safra tortusu gibi durumlar oluşturabilecek risk faktörleri bulunmakta idi. Safra çökmesiyle ilgili olarak, Rocephin�in başlangıç etkisi yaratıcı veya kofaktör rolü gözardı edilmemelidir.

Şiddetli renal yetmezlikte doz ayarlanmalıdır (Bkz. Özel Doz Talimatları bölümü).

Yenidoğan, bebek ve çocuklarda Rocephin’in güven ve etkinliği Kullanım Şekli ve Dozu bölümünde açıklanan dozlarla belirlenmiştir. Çalışmalar, diğer sefalosporinlerin olduğu gibi, seftriaksonun da bilirubini serum albümininden ayırabildiğini göstermiştir. Bu nedenle hiperbilirubinemili yenidoğanların Rocephin ile tedavisi sırasında bu noktaya dikkat edilmelidir. Bilirubin ensefalopatisi gelişme riski bulunan yenidoğanlarda (özellikle prematürelerde) Rocephin kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedavilerde kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi

Kişinin motorlu taşıt ve makine kullanma yetisi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.

Tanı testleri üzerindeki etkisi: Rocephin tedavisi gören hastalarda Coombs testi nadiren de olsa yalancı pozitiflik verebilir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Rocephin de galaktozemi testinde yalancı pozitif sonuca neden olabilir. Benzer şekilde, idrarda glikoz tayini için kullanılan enzimatik olmayan testlerde de yalancı pozitif sonuç alınabilir. Bu nedenle, Rocephin tedavisi sırasında idrarda glukoz tayini enzimatik testlerle yapılmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik kategorisi: B
Seftriakson plasenta engelini aşar. İnsanda gebelikte kullanımının güvenirliliği henüz kesinleşmemiştir. Seftriakson anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

ROCEPHIN IM 1 GR 1 AMPUL Uyarılar Önlemler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.