LEVİTRA 10 MG Kullanım Şekli ve Dozu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Önerilen mutad doz
Önerilen başlangıç dozu, cinsel aktiviteden gerek duyulduğu kadar önce (yaklaşık 25- 60 dakika) alınan 10 mg’dır.

Bununla birlikte, ilaç cinsel aktiviteden önce, 25 dakika ile 4-5 saate kadar olan bir süre boyunca, herhangi bir an alınabilir.

Önerilen maksimum doz sıklığı, günde bir kez uygulamadır.
Vardenafil yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir.
Tedaviye doğal bir yanıtın alınabilmesi için, cinsel uyarı gereklidir.

Doz aralığı
Alınan doz, etkinlik ve tolerabiliteye dayalı olarak, 20 mg’a artırılabilir ya da 5 mg’a düşürülebilir.
Önerilen maksimum doz, günde bir kez 20 mg’dır.

Kullanım şekli
Oral kullanım içindir.

Yaşlılar (65 yaşın üzerinde)
65 yaş ve üzeri hastalarda, 5 mg’lık bir doz ile tedaviye başlanması değerlendirilmelidir.

Çocuklar (doğumdan 16 yaşa kadar)
Vardenafil, çocuklarda kullanılmaz.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu
Hafif karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh A), herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh B), vardenafilin klerensi azalır ve bu durum, başlangıç dozunun 5 mg olmasını gerektirir. Doz, daha sonra, tolerabilite ve etkinliğe dayalı olarak, önce 10 mg’a ve sonra 20 mg’a çıkarılabilir.

Vardenafilin şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C) olan hastalardaki farmakokinetiği incelenmemiştir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu
Hafif (Kreatinin klerensi > 50-80 ml/dak), orta (Kreatinin klerensi > 30-50 ml/dak) ya da şiddetli (Kreatinin klerensi < 30 ml/dak) böbrek yetmezliği olan hastalarda, herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Vardenafilin diyaliz gereksinimi olan hastalardaki farmakokinetiği incelenmem

LEVİTRA 10 MG Kullanım Şekli ve Dozu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.